Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: chrzest myśliwski

chrzest myśliwski

ceremonia pomazania myśliwego farbą z pierwszej strzelonej przez niego sztuki danego gatunku. Myśliwy klęka na lewe kolano, lewą rękę trzyma na broni, a prawą na tuszy zwierza. Łowczy kordelasem umoczonym w farbie znaczy znak krzyża na czole myśliwego. Farby tej nie wolno wycierać do końca polowania.

Chrzest myśliwski to tradycyjna ceremonia, która ma miejsce po pierwszym udanym polowaniu na daną szlachetną zwierzynę łowną. Podczas tej ceremonii myśliwy jest pomazywany farbą ze zwierzęcia, które właśnie upolował. W trakcie chrztu myśliwskiego myśliwy klęka na lewe kolano, trzymając lewą rękę na broni i prawą na tuszy upolowanego zwierza.

Ważnym elementem ceremonii jest znak krzyża z farbą umieszczany przez łowczego na czole myśliwego za pomocą określonego narzędzia, często kordelasa. Nałożona farba przybiera symbolikę oznaczającą udział w pierwszym polowaniu oraz oddanie szacunku dla zdobytej zdobyczy.

Trzeba pamiętać, że według tradycji farby z chrztu myśliwskiego nie wolno wycierać do końca trwania polowania. Ceremonia ta ma głębokie korzenie historyczne i nadal stanowi ważny element kultury myśliwskiej, związany z poszanowaniem dla zwierząt łownych i szacunkiem dla natury.

Chrzest myśliwski jest nie tylko wyrazem uznania dla osiągnięcia myśliwego, ale także odzwierciedleniem jego zaangażowania w pielęgnowanie tradycji łowieckich oraz odpowiedzialnego podejścia do polowań.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj chrzest myśliwski w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

cieknąć

inaczej ciec.

cietrzew, cietrzew (Lyrurus Tetrix L.)

ptak wielkości kury domowej z rzędu kuraków. Samiec (kogut) czarny z metalicznym połyskiem i ogonem w kształcie lity, samica (cieciorki) szarobrązowa; na skrzydłach mają białe pręgi. (...)

chmara

stado żubrów, jeleni, danieli lub łosi.

ciołek

roczny samiec żubra, łosia, jelenia lub daniela.

cwał

sposób szybkiego poruszania się zwierzyny płowej.

conductus, conductus, przewód łowiecki

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego, polegający na dostarczaniu i utrzymywaniu podwód dla księcia, jego strzelców i dworu podczas polowania.

czemchanie

wycieranie przez jeleniowate poroża ze scypulu (o drzewa lub krzewy).

czarnuch

gwarowe określenie dzika.

ciec, ciec, cieknąć

o kurakach: uchodzić pieszo bezszelestnie.

cieki, cieki, zgrzebła

nogi ptaków z rzędu kuraków.