Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: czterodwudziestak

czterodwudziestak

jeleń byk noszący poroże posiadające po dwanaście odnóg na każdej tyce (cz. regularny) lub na jednej z tyk (cz. nieregularny).

Czterodwudziestak to określenie jelenia byka, który posiada poroże złożone z 24 odnóg. Jest to jeden z najbardziej pożądanych trofeów łowieckich, ponieważ jego poroże jest bardzo rzadkie i wyjątkowe.

Poroże czterodwudziestaka składa się z dwóch tyk, każda z nich ma po 12 odnóg. W przypadku czterodwudziestaka regularnego obie tyki są identyczne i mają taką samą liczbę odnóg. Natomiast w przypadku czterodwudziestaka nieregularnego tyki są różne i jedna z nich ma więcej odnóg niż druga.

Czterodwudziestaki są bardzo cenione przez myśliwych, ponieważ są one bardzo rzadkie i trudne do złowienia. Aby móc polować na tego typu jelenia byka, myśliwy musi posiadać specjalne pozwolenie oraz odpowiednie umiejętności. Ponadto, aby ustrzelić czterodwudziestaka, myśliwy musi mieć dobrze wyszkolonego psa tropiącego oraz doskonałe umiejętności strzeleckie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj czterodwudziestak w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

chrostówka

używana dawniej, zwłaszcza na polowaniach z chartami, mała, ale bardzo donośna trąbka myśliwska.

cofny

wyżeł dający się łatwo odwołać.

ciota

stara łania.

ciche pędzenie

naganianie zwierzyny przy pomocy 2-4 naganiaczy cicho przechodzących przez miot. Stosowane podczas polowań na samy i jelenie (zwierzyna powoli opuszcza miot).

cieczka, cieczka, ciekanie się

okres rui u ssaków z rodziny psów i łasicowatych.

cuch

węch psa myśliwskiego.

czas ochronny

okres, w którym na mocy ustawy nie wolno polować na dany gatunek zwierzyny łownej; przeważnie obejmuje on czas rozrodu i wychowywania młodych.

czysty strzał

strzał kładący Zwierzynę w ogniu.

cieszynka

małokalibrowa broń gwintowana z XVII w. używana do polowań na ptaki i drobną zwierzynę.

czyścić

inaczej trzebić.