Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: cietrzew

cietrzew, cietrzew (Lyrurus Tetrix L.)

ptak wielkości kury domowej z rzędu kuraków. Samiec (kogut) czarny z metalicznym połyskiem i ogonem w kształcie lity, samica (cieciorki) szarobrązowa; na skrzydłach mają białe pręgi. Długość samca 60-65 cm, rozpiętość skrzydeł 90-100 cm, ciężar ok. 1250 g. Długość samicy 45-48 cm, rozpiętość skrzydeł 70-75 cm, ciężar 750-1000 g. Cietrzew zamieszkuje wrzosowiska oraz tereny bagienne z brzozą i sosną. Żywi się pędami, jagodami, nasionami a także owadami, w zimie pączkami (przede wszystkim brzozy). Pisklęta początkowo jedzą tylko owady. Dojrzałość płciową uzyskuje -pod koniec pierwszego roku życia. Toki naziemne odbywa od wczesnej wiosny aż do czerwca. Cieciorka składa 6-10 żółtawych, gęsto nakrapianych jaj. Po 25-27 dniach wylęgają się młode, które są zagniazdownikami. Na cietrzewie poluje się wyłącznie na tokach i tylko na koguty. Ostatnio prowadzone są intensywne prace badawcze w placówkach nad sztuczną hodowlą cietrzewii Trofeum stanowi cały wypchany ptak, medalion, bądź lira. Dodatkowe trofeum to gastrolity.

Cietrzew (Lyrurus tetrix) jest ptakiem z rzędu kuraków, charakteryzującym się dużymi rozmiarami oraz wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samce, nazywane kogutami, posiadają metalicznie czarne upierzenie oraz ogon w formie lity. Samice, zwane cieciorkami, natomiast cechuje szarobrązowe ubarwienie z białymi pręgami na skrzydłach. Osobniki męskie osiągają długość od 60 do 65 cm i rozpiętość skrzydeł między 90 a 100 cm, ważąc około 1250 g. Samice są mniejsze - ich długość to 45-48 cm, rozpiętość skrzydeł mieści się w granicach 70-75 cm, ciężar zaś wynosi od 750 do 1000 g.

Naturalne siedliska cietrzewi to wrzosowiska oraz tereny bagienne porośnięte brzozą i sosną. Ptak ten odżywia się głównie pędami roślin, jagodami, nasionami oraz owadami; podczas zimy spożywa również pączki drzew (przede wszystkim brzozy). Pisklęta we wczesnym okresie życia są drapieżnikami, a dojrzałość płciową osiągają pod koniec pierwszego roku życia. Toki naziemne odbywają się od wczesnej wiosny aż do czerwca. Cieciorka składa 6-10 żółtawych, gęsto nakrapianych jaj, z których po około 25-27 dniach wylęgają się młode ptaki.

Polowanie na cietrzewie odbywa się wyłącznie na tokach i dotyczy jedynie kogutów. Obecnie podejmowane są intensywne badania nad sztuczną hodowlą tego gatunku ptaka łownego. Trofeum pochodzące z polowań to cały wypchany ptak lub jego części (medaliony, liry), a także gastrolity – specyficzne pióra o nietypowym kształcie i barwie tworzone przez samce podczas okresu tokowego i przez nie noszone jako ozdoba godowa.

Cietrzew jest istotnym obiektem polowań łowieckich o znaczeniu zarówno przyrodniczym jak i kulturowym. Jego populacje są przedmiotem monitoringu ze względu na potrzebę kontroli liczebności oraz zachowania odpowiednich warunków dla tego gatunku w środowisku naturalnym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj cietrzew w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

ciekanie się

inaczej cieczka.

chrostówka

używana dawniej, zwłaszcza na polowaniach z chartami, mała, ale bardzo donośna trąbka myśliwska.

cherlawy

wynędzniały zwierz nie nadający się do hodowli.

cieki, cieki, zgrzebła

nogi ptaków z rzędu kuraków.

czatownia

obudowane naziemne stanowisko myśliwskie przeznaczone głównie do polowania na wilki i lisy przy przynęcie.

chustka

inaczej fartuszek.

ciągnąć

1) o ptakach wędrownych lecących wiosną na północ a w jesieni na południe;
2) o słonkach w czasie lotu tokowego.

chałupa

legowisko zająca w śniegu.

chycać

o zającu i samie: poruszać się wolnymi skokami.

ciche pędzenie

naganianie zwierzyny przy pomocy 2-4 naganiaczy cicho przechodzących przez miot. Stosowane podczas polowań na samy i jelenie (zwierzyna powoli opuszcza miot).