Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: czyścić

czyścić

inaczej trzebić.

Czyścić, inaczej trzebić, to proces usuwania wnętrzności z ubitej sztuki zwierzyny. Jest to istotny krok w procesie obróbki zdobyczy łowieckiej, który należy wykonać bezzwłocznie po odstrzeleniu zwierzęcia. Czyszczenie jest nieodłącznym elementem polowania, ponieważ pozwala na przygotowanie mięsa do konsumpcji oraz zapobiega psuciu się mięsa poprzez usunięcie jelit i narządów wewnętrznych.

Proces czyścienia zwierzęcia jest kluczowy zarówno dla zachowania jakości mięsa, jak i dla dbałości o higienę podczas obróbki zdobyczy łowieckiej. Usuwanie jelit pozwala uniknąć zanieczyszczenia mięsa treścią żołądkową oraz bakteriami z przewodu pokarmowego zwierzęcia. Jest to niezbędne również ze względów zdrowotnych, aby zapobiec ewentualnemu zatruciu pokarmowemu.

Czyścić zwierzynę może być także metaforycznie używane w kontekście czyszczenia terenu leśnego z martwych drzew czy bardziej ogólnie – oznacza to usuwanie zbędnych elementów lub organizowanie danego obszaru. W kontekście kulinarnym, czyszczenie mięsa może także odnosić się do usuwania zbędnych błon czy żyłek, co sprzyja poprawie walorów smakowych potraw.

Warto pamiętać, że proces czyścienia lub trzebienia wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, aby nie tylko skutecznie usunąć wnętrzności, ale też zapewnić zachowanie jakości mięsa. Dlatego ważne jest, aby osoby wykonujące tę czynność posiadały odpowiednią wiedzę dotyczącą anatomicznej budowy rzeczonych gatunków zwierząt oraz technik obróbki mięsa.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj czyścić w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

conductus, conductus, przewód łowiecki

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego, polegający na dostarczaniu i utrzymywaniu podwód dla księcia, jego strzelców i dworu podczas polowania.

cieczka, cieczka, ciekanie się

okres rui u ssaków z rodziny psów i łasicowatych.

chruściele, chruściele (Rallidae)

rodzina ptaków naziemnych z rzędu żurawiowatych. Z gatunków łownych do chruścieli należą derkacz i łyska.

czapliniec

miejsce licznego gniazdowania czapli. W czaplińcu czaple siwe podlegają całkowitej ochronie.

chrostówka

używana dawniej, zwłaszcza na polowaniach z chartami, mała, ale bardzo donośna trąbka myśliwska.

chart

rasa psów myśliwskich używana do polowań na lisy i zające na dużych, otwartych przestrzeniach. Obecnie w Polsce zabronione.

czyrykanie

głos wydawany przez zwołujące się kuropatwy.

chłyst

młody jeleń (byczek) przebywający w okresie rykowiska w pobliżu chmary, odpędzany przez stadnego byka.

czernienie luf, czernienie luf, brunirowanie, oksydowanie

wytwarzanie na metalowych częściach broni powłoki ochronnej zabezpieczającej przed rdzą, Polega to na sztucznym wywoływaniu rdzy (przez działanie kwasami, a następnie zaprawianiu olejem i (...)

ciche pędzenie

naganianie zwierzyny przy pomocy 2-4 naganiaczy cicho przechodzących przez miot. Stosowane podczas polowań na samy i jelenie (zwierzyna powoli opuszcza miot).