Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa

Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa, Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa (oddział warszawski)

ideowa organizacja łowiecka powstała w kwietniu 1889 r. w Warszawie (zob. historia łowiectwa w Polsce oraz Polski Związek Łowiecki).

Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa było pierwszą organizacją łowiecką w Polsce, powstałą w 1889 roku w Warszawie. Jego celem było propagowanie prawidłowego myślistwa oraz ochrona zwierząt łownych. W skład towarzystwa wchodzili myśliwi, którzy wymieniali się wiedzą i doświadczeniem, uczestniczyli w polowaniach oraz angażowali się w propagowanie etycznych zasad myślistwa i edukację społeczeństwa.

Towarzystwo angażowało się w promowanie etyki łowieckiej oraz tworzenie nowych przepisów dotyczących tej dziedziny. Organizowało spotkania, dyskusje i szkolenia, aby umożliwić swoim członkom lepsze poznanie łowiectwa, a także wspierało badania naukowe związane z łowiectwem i ochroną zwierząt łownych.

Działalność Cesarskiego Towarzystwa miała znaczący wpływ na rozwój polskiego łowiectwa i propagację jego wartości etycznych i społecznych. Przyczyniło się ono do zachowania bogactwa fauny polskich lasów poprzez aktywną działalność propagującą ochronę zwierząt łownych.

Po reorganizacji w 1936 roku, Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa przekształciło się w istniejący do dziś Polski Związek Łowiecki. Dzięki zaangażowaniu tych organizacji możemy obecnie cieszyć się z zachowania piękna i różnorodności fauny lasów polskich.

Jako jeden z pionierów organizacji łowieckich w Polsce, Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa odegrało kluczową rolę w kształtowaniu dziedzictwa polskiego myślistwa, a także wspierało inne istotne inicjatywy m.in. Małopolskie Towarzystwo Łowieckie czy Kółko Myśliwskie im. św. Huberta.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

chustka

inaczej fartuszek.

czapeczka

kaptur ptaka łowczego.

celowanie

zgrywanie w jedną linię oka, celownika i celu.

chrapy

nozdrza jelenia, łosia, daniela, muflona, sarny i kozicy.

chody psa

sposób poruszania się psa myśliwskiego podczas pracy w terenie.

czatownia

obudowane naziemne stanowisko myśliwskie przeznaczone głównie do polowania na wilki i lisy przy przynęcie.

cieki, cieki, zgrzebła

nogi ptaków z rzędu kuraków.

Conseil International de la Chasse

międzynarodowa organizacja łowiecka z siedzibą w Paryżu.

comber

część lędźwiowa grzbietu dziczyzny, np. samy, dzika, zająca.

cielić się

o samicach żubra, łosia, jelenia i daniela: rodzić młode.