Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: cień

cień

inaczej bałwan.

Cień, inaczej zwany bałwanem, jest to wypchany cietrzew lub makieta zrobiona z tektury, która jest osadzona na żerdce - bałwanicy. Jego głównym celem jest przyciąganie cietrzewi. Cień umieszczony jest w koronie drzew, najczęściej brzóz. Jest to bardzo skuteczny sposób na pozyskanie cietrzewi.

Cień powinien być umieszczony w odpowiednim miejscu, aby był widoczny dla ptaków. Najlepiej jest go umieścić na gałęziach drzewa, które są wystarczająco wysoko, aby były widoczne dla ptaków. Ważne jest również, aby cień był dobrze widoczny i niewidoczny dla myśliwych. Dlatego też powinien on być umieszczony w odpowiedniej odległości od myśliwych.

Cień powinien być również dobrze ustawiony i uformowany, aby przyciągać ptaki. Powinien mieć naturalny wygląd i być ustawiony tak, aby ptaki mogły go zobaczyć z daleka. Ponadto powinien mieć odpowiedni rozmiar i kształt, aby przyciągać ptaki.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj cień w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

czas ochronny

okres, w którym na mocy ustawy nie wolno polować na dany gatunek zwierzyny łownej; przeważnie obejmuje on czas rozrodu i wychowywania młodych.

chruściele, chruściele (Rallidae)

rodzina ptaków naziemnych z rzędu żurawiowatych. Z gatunków łownych do chruścieli należą derkacz i łyska.

chruściel derkacz

inaczej derkacz.

choroba Banga, choroba Banga, bruceloza

choroba wywoływana przez bakterie z grupy brucella; atakuje większość zwierząt łownych. Zwalczanie jest bardzo trudne.

cielę

młody żubr, łoś, jeleń i daniel (w pierwszym roku życia).

ciekanie się

inaczej cieczka.

chrapy

nozdrza jelenia, łosia, daniela, muflona, sarny i kozicy.

chody psa

sposób poruszania się psa myśliwskiego podczas pracy w terenie.

ciężary łowieckie

w dawnej Polsce świadczenia ponoszone przez ogół ludności na rzecz księcia w związku z posiadaniem przez niego monopolu łowieckiego (regale łowieckie). Część tych świadczeń płacono w (...)

Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa, Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa (oddział warszawski)

ideowa organizacja łowiecka powstała w kwietniu 1889 r. w Warszawie (zob. historia łowiectwa w Polsce oraz (...)