Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ciągnąć

ciągnąć

1) o ptakach wędrownych lecących wiosną na północ a w jesieni na południe;
2) o słonkach w czasie lotu tokowego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ciągnąć w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

ciekanie się

inaczej cieczka.

cofny

wyżeł dający się łatwo odwołać.

celowanie

zgrywanie w jedną linię oka, celownika i celu.

caniductores, caniductores, psiarze

służebnicy książęcy, którzy wodzili psy myśliwskie.

ciągnięcie

powolne poruszanie się, wędrowanie żubrów, zwierzyny płowej, muflonów,

czternastak

jeleń byk noszący poroże posiadające po siedem odnóg na każdej tyce (czternastal regularny) lub na jednej z tyk (czternastak nieregularny).

cholera ptaków

bardzo zaraźliwa choroba ptaków (szczególnie bażantów) wywoływana przez bakterie (Pasteurella aviseptica). Zwalczanie polega na stosowaniu szczepionek.

cielna

o żubrzycy, łoszy, łani: nosząca płód.

conductus, conductus, przewód łowiecki

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego, polegający na dostarczaniu i utrzymywaniu podwód dla księcia, jego strzelców i dworu podczas polowania.

czapliniec

miejsce licznego gniazdowania czapli. W czaplińcu czaple siwe podlegają całkowitej ochronie.