Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: conductus

conductus, conductus, przewód łowiecki

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego, polegający na dostarczaniu i utrzymywaniu podwód dla księcia, jego strzelców i dworu podczas polowania.

Conductus jest jednym z ciężarów łowieckich prawa książęcego, który wymagał od mieszkańców określonego regionu dostarczania i utrzymywania podwód dla księcia, jego strzelców i dworu podczas polowania. Obowiązek ten był często wymagany od mieszkańców wioski lub miasta, a także od ziemian i rycerzy. Conductus był często wykorzystywany przez książąt do ustanawiania swojej władzy nad określonym regionem.

Podczas polowania, mieszkańcy musieli dostarczać księciu i jego strzelcom łodzie lub inne środki transportu, aby mogli dotrzeć do miejsca polowania. Musieli również zapewnić im pożywienie i noclegi na czas trwania polowania. Mieszkańcy musieli również zapewnić księciu i jego strzelcom transport powrotny do ich domów po zakończeniu polowania.

Conductus był ważnym elementem prawa książęcego, ponieważ umożliwił księciu utrzymanie swojej władzy nad określonym regionem. Był to także sposób na zapewnienie, że mieszkańcy będą szanować prawa książęce i będą wspierać go w jego działaniach. Conductus był ważnym elementem systemu feudalnego, ponieważ umożliwił księciu utrzymanie swojej władzy nad określonym regionem.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj conductus w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

czerta

dawny sposób polowania na dziki. Polegał na otaczaniu bogatego w dziki kompleksu leśnego przez 800 do 1000 naganiaczy. Otaczali oni koliście linię złożoną z dwunastu myśliwych. Przed (...)

chata

gniazdo bobra zbudowane z gałęzi.

chustka

inaczej fartuszek.

cewka

noga samy.

cherlawy

wynędzniały zwierz nie nadający się do hodowli.

ciecieruk

gwarowe, młody cietrzew kogut.

ciężary łowieckie

w dawnej Polsce świadczenia ponoszone przez ogół ludności na rzecz księcia w związku z posiadaniem przez niego monopolu łowieckiego (regale łowieckie). Część tych świadczeń płacono w (...)

czatować

śledzić, czekać w ukryciu na przyjście zwierzyny.

cwał

sposób szybkiego poruszania się zwierzyny płowej.

czas łojny

okres przed rują, gdy samce wykazują najlepszą kondycję fizyczną.