Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: czas ochronny

czas ochronny

okres, w którym na mocy ustawy nie wolno polować na dany gatunek zwierzyny łownej; przeważnie obejmuje on czas rozrodu i wychowywania młodych.

Czas ochronny jest okresem, w którym na mocy ustawy nie wolno polować na dany gatunek zwierzyny łownej. Jest to okres, w którym zwierzęta są chronione przed polowaniem i mają szansę na rozmnażanie się i wychowywanie młodych. Czas ochronny jest ważny dla utrzymania równowagi ekologicznej i zapewnienia, że populacje zwierząt będą się utrzymywać na odpowiednim poziomie.

Czas ochronny obejmuje przede wszystkim okres rozrodu i wychowywania młodych. W tym czasie zwierzęta są szczególnie wrażliwe na stres i uszkodzenia, a także mają trudności z przeżyciem bez opieki rodziców. Dlatego też polowanie w tym okresie może mieć poważne skutki dla populacji danego gatunku.

Czas ochronny jest regulowany przez ustawodawstwo państwowe i może się różnić w zależności od regionu lub gatunku. Niektóre gatunki mogą mieć dłuższy czas ochronny niż inne, a niektóre regiony mogą mieć bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące polowania. Dlatego też ważne jest, aby myśliwi byli świadomi obowiązujących przepisów dotyczących czasu ochronnego, aby uniknąć naruszenia prawa.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj czas ochronny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

ciekanie się

inaczej cieczka.

czysty strzał

strzał kładący Zwierzynę w ogniu.

cocer spaniel

rasa psa myśliwskiego, płochacza. Używany jest głównie do polowań na bażanty i ptactwo wodne; bardzo dobry aporter. Może być też ułożony jako pies wielostronny. Coocker spaniel. jest (...)

choroba motylicza, choroba motylicza, motylica

choroba wywoływana przez przywry. Najczęstsza, to motylica wątrobowa (fasciola hepatica). Posiada bardzo skomplikowany cykl rozwojowy z błotniarką moczarową jako żywicielem pośrednim. (...)

czapla siwa, czapla siwa (Ardca cincrea L.)

ptak z rodziny czapli o długiej szyi, którą charakterystycznie wygina w locie. Wierzch ciała popielaty, spód biały, lotki dłoni czarne. Długość 90 cm, rozpiętość skrzydeł 160-170 cm. (...)

czatownia

obudowane naziemne stanowisko myśliwskie przeznaczone głównie do polowania na wilki i lisy przy przynęcie.

celowanie

zgrywanie w jedną linię oka, celownika i celu.

chwatny

inaczej bierny.

cieszynka

małokalibrowa broń gwintowana z XVII w. używana do polowań na ptaki i drobną zwierzynę.

cieczka, cieczka, ciekanie się

okres rui u ssaków z rodziny psów i łasicowatych.