Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: czas ochronny

czas ochronny

okres, w którym na mocy ustawy nie wolno polować na dany gatunek zwierzyny łownej; przeważnie obejmuje on czas rozrodu i wychowywania młodych.

Czas ochronny to okres, w którym na mocy ustawy zabrania się polowania na określony gatunek zwierzyny łownej. Jest to kluczowy czas dla zapewnienia ochrony zwierząt podczas ich rozrodu i wychowywania młodych. Celem czasu ochronnego jest utrzymanie równowagi ekologicznej poprzez umożliwienie populacjom zwierząt zachowania odpowiednich poziomów liczebności. Okres ten odpowiada głównie fazie rozrodczej i opieki nad potomstwem, która ułatwia przetrwanie młodych osobników oraz pozwala na regenerację populacji.

Czas ochronny podlega regulacjom ustawowym państwa, które mogą różnić się w zależności od regionu oraz konkretnego gatunku zwierzyny łownej. Niektóre gatunki mogą być objęte dłuższym okresem ochronnym niż inne, a przepisy dotyczące czasu ochronnego mogą również być bardziej restrykcyjne w niektórych obszarach. Zatem ważne jest, aby myśliwi posiadali pełną wiedzę na temat obowiązujących przepisów odnośnie czasu ochronnego, aby uniknąć naruszenia prawa.

Podczas czasu ochronnego, zwierzęta są szczególnie narażone na stres oraz uszkodzenia, a także mają trudności z przeżyciem bez wsparcia rodziców. Dlatego też polowanie w tym okresie może negatywnie wpływać na populację danego gatunku i prowadzić do poważnych konsekwencji. Z tego powodu kontrola i przestrzeganie przepisów dotyczących czasu ochronnego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałości populacji zwierzyny łownej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj czas ochronny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

ciec, ciec, cieknąć

o kurakach: uchodzić pieszo bezszelestnie.

czapla siwa, czapla siwa (Ardca cincrea L.)

ptak z rodziny czapli o długiej szyi, którą charakterystycznie wygina w locie. Wierzch ciała popielaty, spód biały, lotki dłoni czarne. Długość 90 cm, rozpiętość skrzydeł 160-170 cm. (...)

chata

gniazdo bobra zbudowane z gałęzi.

chłodzić się

o zwierzynie: kąpać się w babrzysku.

chycać

o zającu i samie: poruszać się wolnymi skokami.

ciota

stara łania.

celowanie

zgrywanie w jedną linię oka, celownika i celu.

ciąg

1) nazwa gwintu w gwintowanej broni myśliwskiej;
2) przelot dzikich kaczek lub gęsi wieczorem na żerowiska i rano na wodę, wykorzystywane przez myśliwych na polowaniu.

ciężary łowieckie

w dawnej Polsce świadczenia ponoszone przez ogół ludności na rzecz księcia w związku z posiadaniem przez niego monopolu łowieckiego (regale łowieckie). Część tych świadczeń płacono w (...)

czochrać się

o jeleniach i dzikach: wycierać się o drzewa.