Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: czas ochronny

czas ochronny

okres, w którym na mocy ustawy nie wolno polować na dany gatunek zwierzyny łownej; przeważnie obejmuje on czas rozrodu i wychowywania młodych.

Czas ochronny jest okresem, w którym na mocy ustawy nie wolno polować na dany gatunek zwierzyny łownej. Jest to okres, w którym zwierzęta są chronione przed polowaniem i mają szansę na rozmnażanie się i wychowywanie młodych. Czas ochronny jest ważny dla utrzymania równowagi ekologicznej i zapewnienia, że populacje zwierząt będą się utrzymywać na odpowiednim poziomie.

Czas ochronny obejmuje przede wszystkim okres rozrodu i wychowywania młodych. W tym czasie zwierzęta są szczególnie wrażliwe na stres i uszkodzenia, a także mają trudności z przeżyciem bez opieki rodziców. Dlatego też polowanie w tym okresie może mieć poważne skutki dla populacji danego gatunku.

Czas ochronny jest regulowany przez ustawodawstwo państwowe i może się różnić w zależności od regionu lub gatunku. Niektóre gatunki mogą mieć dłuższy czas ochronny niż inne, a niektóre regiony mogą mieć bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące polowania. Dlatego też ważne jest, aby myśliwi byli świadomi obowiązujących przepisów dotyczących czasu ochronnego, aby uniknąć naruszenia prawa.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj czas ochronny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

czatować

śledzić, czekać w ukryciu na przyjście zwierzyny.

czerń

ptaki należące do rodziny kulkowatych.

chłodzić się

o zwierzynie: kąpać się w babrzysku.

cukrować

o psach gończych: podczas gonienia wydawać głos przyjemny dla ucha myśliwego.

Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa, Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa (oddział warszawski)

ideowa organizacja łowiecka powstała w kwietniu 1889 r. w Warszawie (zob. historia łowiectwa w Polsce oraz (...)

cwał

sposób szybkiego poruszania się zwierzyny płowej.

ciecieruk

gwarowe, młody cietrzew kogut.

czworak, czworak, fierling

nietypowa broń myśliwska (łamana) posiadająca cztery lufy, przeważnie dwie kulowe i dwie śrutowe.

cieczka, cieczka, ciekanie się

okres rui u ssaków z rodziny psów i łasicowatych.

czatownia

obudowane naziemne stanowisko myśliwskie przeznaczone głównie do polowania na wilki i lisy przy przynęcie.