Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: elaboracja

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

Elaboracja to proces własnoręcznego wykonywania śrutowej amunicji myśliwskiej. Jest to czynność, która wymaga odpowiedniego przygotowania i zaangażowania. Elaboracja polega na samodzielnym składaniu naboi śrutowych z gotowych elementów. Elementy te obejmują m.in. pociski, proch, śrut, zapalniki oraz inne materiały potrzebne do skonstruowania naboju.

Aby wykonać amunicję śrutową, należy najpierw dobrać odpowiednie elementy. Pociski muszą być dopasowane do rodzaju broni, która będzie używana do strzelania. Proch powinien być odpowiednio dobrany do rodzaju broni i pocisku, aby osiągnąć optymalną wydajność i celność. Śrut powinien być również dopasowany do rodzaju broni i pocisku, aby zapewnić optymalną celność i wydajność.

Kolejnym krokiem jest skompletowanie pozostałych elementów amunicji śrutowej. Należy ustalić odpowiedni rozmiar zapalnika oraz ilość prochu i śrutu potrzebnych do skonstruowania naboju. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kalibru 12, 16 i 20 są określone w tabeli. Po skompletowaniu wszystkich elementów można przystąpić do montażu naboju.

Elaboracja jest czynnością, która wymaga odpowiedniego przygotowania i zaangażowania. Własnoręczne składanie amunicji śrutowej pozwala na uzyskanie optymalnych parametrów strzału oraz lepszej celności niż przy użyciu gotowej amunicji fabrycznej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj elaboracja w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.