Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ekotyp

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

Ekotyp jest lokalnym typem zwierzęcia, który wynika z oddziaływania warunków środowiskowych na genotyp. Genotyp to zbiór cech gatunku przechodzących z pokolenia na pokolenie. Ekotyp kształtuje się pod wpływem selekcji naturalnej, która sprzyja pewnym cechom w określonym środowisku. Na przykład, ptaki zamieszkujące ciemniejsze siedliska mogą mieć ciemniejsze ubarwienie, umożliwiające im lepsze kamuflaż, co pozwala uniknąć drapieżników. Znajomość ekotypów ma duże znaczenie dla łowiectwa, umożliwiając lepsze zrozumienie zachowań i preferencji żywieniowych danego gatunku. Myśliwi mogą wykorzystać tę wiedzę do określenia aktywności zwierzyny w danym czasie i miejscu polowania. Ponadto, znający ekotypy są też bardziej świadomi potrzeb ochrony i działań ochronnych na rzecz różnych populacji zwierząt.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ekotyp w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.