Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ekotyp

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

Ekotyp to lokalny typ zwierzęcia, który jest wynikiem działania warunków środowiskowych na genotyp. Genotyp to zbiór wszystkich cech danego gatunku, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ekotyp jest wynikiem selekcji naturalnej, która powoduje, że niektóre cechy są bardziej pomocne w danym środowisku niż inne. Przykładem tego jest barwa ubarwienia u ptaków. W ciemniejszych środowiskach ptaki mają ciemniejsze ubarwienie, aby lepiej się maskować i uniknąć drapieżników.

Ekotypy są ważne dla łowiectwa, ponieważ pozwalają myśliwym lepiej zrozumieć zachowanie i preferencje żywnościowe danego gatunku. Na przykład myśliwi mogą wiedzieć, że jelenie w danym regionie są bardziej aktywne w nocy niż w dzień, co może być przydatne podczas polowań. Ekotypy mogą również pomóc myśliwym określić, gdzie szukać określonego gatunku i jak go najlepiej polować.

Ekotypy są również ważne dla ochrony przyrody i ochrony gatunków. Mogą one pomóc w identyfikacji gatunków, które są bardziej podatne na zagrożenia środowiskowe lub mają większe szanse na przetrwanie w trudnych warunkach. Ekotypy mogą również pomóc w określeniu, które populacje potrzebują dodatkowej ochrony lub interwencji ze strony człowieka.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ekotyp w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

ekslibris myśliwski

znak własnościowy w formie nalepki artystycznej, zawierający motywy myśliwskie, symbolizujące zainteresowania właściciela księgozbioru.

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.