Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ekslibris myśliwski

ekslibris myśliwski

znak własnościowy w formie nalepki artystycznej, zawierający motywy myśliwskie, symbolizujące zainteresowania właściciela księgozbioru.

Ekslibris myśliwski to znak własnościowy w formie nalepki artystycznej, który jest umieszczany w książkach wybranego właściciela. Charakteryzuje się on motywami myśliwskimi, które symbolizują zainteresowania i pasje posiadacza księgozbioru związane z łowiectwem. Ekslibris ten pełni funkcję zarówno oznaczenia własności, jak również stanowi element dekoracyjny, dodający indywidualnego charakteru zbiorowi książek.

Motywy myśliwskie, jakie mogą być zawarte na ekslibrisie myśliwskim, często odnoszą się do symboli tradycji łowieckich, takich jak zwierzęta leśne (np. jelenie, dziki), broń myśliwska (np. strzały, kusze), a także krajobrazy leśne czy wizerunki postaci związanych z myślistwem. Te właśnie motywy mają za zadanie prezentować pasję i uczucia związane z polowaniami oraz aktywnością na łonie natury.

Dodatkowo ekslibrisy myśliwskie są także wyrazem estetycznym i artystycznym, dlatego często są projektowane przez znanych artystów lub mistrzów introligatorstwa. Dzięki temu każdy ekslibris jest unikatowy i wyjątkowy w swojej formie oraz przekazie graficznym.

Ekslibrisy myśliwskie stanowią istotną część tradycji literackiej oraz łowieckiej, nadając osobisty charakter zbiorom książek miłośników łowiectwa i przyrody. Ich obecność w księgozbiorze jest również dowodem na szacunek dla dziełach literackich oraz dziedzictwa kulturowego związanego z łowiectwem i przyrodą.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ekslibris myśliwski w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

edredon, edredon (Somateria mollissima L.)

kaczka edredonowa, gatunek z rzędu blaszkodziobych, należąca do grążyc, ptak łowny. Zamieszkuje wybrzeża krajów północnych. Do Polski zalatuje nielicznie. Dostarcza najlepszego na (...)

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.