Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: eżektor

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

Eżektor jest częścią myśliwskiej broni łamanej, która służy do wyrzucania łusek z komory nabojowej. Jest to bardzo ważna część broni, ponieważ umożliwia szybkie i bezpieczne przeładowanie broni. Eżektor składa się z dwóch głównych części: mechanizmu wyrzutnika i mechanizmu zwalniającego. Mechanizm wyrzutnika jest odpowiedzialny za wyrzucenie łusek z komory nabojowej po złamaniu broni. Natomiast mechanizm zwalniający jest odpowiedzialny za utrzymanie łusek w komorze nabojowej, dopóki broń nie zostanie złamana.

Eżektor działa na podstawie prostej zasady działania. Gdy broń jest rozłożona, mechanizm wyrzutnika jest blokowany przez mechanizm zwalniający. Gdy broń jest składana, mechanizm wyrzutnika uwalnia się i pozwala na wyrzucenie łusek. Po otwarciu broni, łuski są automatycznie usuwane i można przeładować broń.

Eżektor jest bardzo ważnym elementem myśliwskiej broni łamanej, ponieważ umożliwia szybkie i bezpieczne przeładowanie broni. Jego prosta konstrukcja sprawia, że jest on bardzo trwały i niezawodny. Dzięki eżektorowi myśliwi mogą szybko i bezpiecznie przeładowywać swoje bronie, co pozwala im skupić się na polowaniu.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj eżektor w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

ekslibris myśliwski

znak własnościowy w formie nalepki artystycznej, zawierający motywy myśliwskie, symbolizujące zainteresowania właściciela księgozbioru.

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.