Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: etologia

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

Etologia to dziedzina nauki badająca zachowania zwierząt. Jest to interdyscyplinarne podejście, które łączy elementy biologii, psychologii i antropologii w celu zrozumienia mechanizmów leżących u podstaw zachowań zwierząt. Badania etologiczne obejmują szeroki zakres aspektów zachowania, takich jak instynkty, uczenie się, komunikacja i interakcje społeczne. Etolodzy starają się odpowiedzieć na pytania dotyczące różnic w zachowaniu pomiędzy gatunkami oraz reakcji tych samych gatunków na różne sytuacje środowiskowe.

Badacze etologii wykorzystują różnorodne metody badawcze, takie jak obserwacje w naturalnym środowisku zwierząt, eksperymenty laboratoryjne, analizę danych dotyczących historii ewolucyjnej gatunku oraz modelowanie komputerowe. Poprzez te techniki etolodzy starają się lepiej zrozumieć zachowania zwierząt i przewidywać ich reakcje na zmieniające się warunki środowiskowe. Termin "etologia" jest powiązany z badaniami naukowymi nad zachowaniami zwierząt, a jej wyniki mają istotne znaczenie dla ochrony i zrównoważonego zarządzania populacjami zwierząt dzikich.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj etologia w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.

edredon, edredon (Somateria mollissima L.)

kaczka edredonowa, gatunek z rzędu blaszkodziobych, należąca do grążyc, ptak łowny. Zamieszkuje wybrzeża krajów północnych. Do Polski zalatuje nielicznie. Dostarcza najlepszego na (...)

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

ekslibris myśliwski

znak własnościowy w formie nalepki artystycznej, zawierający motywy myśliwskie, symbolizujące zainteresowania właściciela księgozbioru.

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.