Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ekoton

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.

Ekoton to pojęcie z zakresu ekologii, które oznacza pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami. Najczęściej jest to strefa przejściowa między lasem a polem, ale może też występować między innymi biotopami, takimi jak łąka, bagno czy góra. Ekotony są ważne dla środowiska, ponieważ stanowią miejsce wymiany gatunków między różnymi biotopami.

Ekotony są czasem określane jako „linia graniczna” między dwoma biotopami. Mogą one być naturalne lub sztucznie tworzone przez człowieka. Naturalne ekotony powstają w wyniku zmian klimatycznych lub innych czynników środowiskowych. Na przykład, jeśli las rozprzestrzenia się na polu, powstanie naturalny ekoton. Natomiast sztucznie tworzone ekotony mogą być tworzone przez człowieka poprzez uprawianie roślin lub budowanie ogrodzeń.

Ekotony są ważne dla środowiska, ponieważ stanowią miejsce wymiany gatunków między różnymi biotopami. Ekotony mogą również stanowić schronienie dla gatunków zagrożonych wyginięciem lub chronić je przed nadmierną presją ze strony człowieka. Ekotony mogą również stanowić ważne źródło pożywienia dla dzikich zwierząt i ptaków oraz stanowić ważny element systemu ochrony środowiska.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ekoton w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.