Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ekoton

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.

Ekoton to pojęcie z zakresu ekologii, które oznacza pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami. Najczęściej jest to strefa przejściowa między lasem a polem, ale może też występować między innymi biotopami, takimi jak łąka, bagno czy góra. Ekotony są ważne dla środowiska, ponieważ stanowią miejsce wymiany gatunków między różnymi biotopami.

Ekotony są czasem określane jako „linia graniczna” między dwoma biotopami. Mogą one być naturalne lub sztucznie tworzone przez człowieka. Naturalne ekotony powstają w wyniku zmian klimatycznych lub innych czynników środowiskowych. Na przykład, jeśli las rozprzestrzenia się na polu, powstanie naturalny ekoton. Natomiast sztucznie tworzone ekotony mogą być tworzone przez człowieka poprzez uprawianie roślin lub budowanie ogrodzeń.

Ekotony są ważne dla środowiska, ponieważ stanowią miejsce wymiany gatunków między różnymi biotopami. Ekotony mogą również stanowić schronienie dla gatunków zagrożonych wyginięciem lub chronić je przed nadmierną presją ze strony człowieka. Ekotony mogą również stanowić ważne źródło pożywienia dla dzikich zwierząt i ptaków oraz stanowić ważny element systemu ochrony środowiska.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ekoton w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

edredon, edredon (Somateria mollissima L.)

kaczka edredonowa, gatunek z rzędu blaszkodziobych, należąca do grążyc, ptak łowny. Zamieszkuje wybrzeża krajów północnych. Do Polski zalatuje nielicznie. Dostarcza najlepszego na (...)

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.