Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ekoton

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.

Ekoton to obszar przejściowy pomiędzy dwoma różnymi biotopami, charakteryzujący się specyficznymi warunkami środowiskowymi i zróżnicowaną roślinnością. Jest to strefa, w której dochodzi do wzajemnego przenikania się cech i organizmów charakterystycznych dla sąsiadujących ze sobą ekosystemów. Ekotony stanowią istotne miejsce wymiany gatunków, gdzie elementy flory i fauny z jednego biotopu przenikają do drugiego, co prowadzi do powstawania unikalnych zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych.

W przyrodzie ekotony mogą kształtować się naturalnie pod wpływem czynników takich jak topografia, układ wód, czy zmiany klimatyczne. W wyniku tego procesu powstaje unikalna mozaika siedlisk, która sprzyja różnorodności biologicznej oraz tworzeniu nowych adaptacji gatunków. Jednocześnie człowiek również może tworzyć sztuczne ekotony poprzez działalność rolniczą, przekształcanie terenów naturalnych czy budowę infrastruktury.

Ekotony pełnią ważną rolę ekologiczną, będąc miejscem o dużej różnorodności biologicznej oraz wysokim stopniu dynamiki środowiska. Stanowią także schronienie dla wielu gatunków zagrożonych wyginięciem oraz pełnią istotną funkcję w utrzymaniu równowagi ekosystemów. Dzięki temu ekotony są przedmiotem badań naukowych oraz stanowią istotny obszar dla działań mających na celu ochronę przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ekoton w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

edredon, edredon (Somateria mollissima L.)

kaczka edredonowa, gatunek z rzędu blaszkodziobych, należąca do grążyc, ptak łowny. Zamieszkuje wybrzeża krajów północnych. Do Polski zalatuje nielicznie. Dostarcza najlepszego na (...)

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

ekslibris myśliwski

znak własnościowy w formie nalepki artystycznej, zawierający motywy myśliwskie, symbolizujące zainteresowania właściciela księgozbioru.