Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: egzamin łowiecki

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i regulaminów, zwierzyny łownej, budowy i obchodzenia się z bronią, bezpieczeństwa na polowaniu, kynologii myśliwskiej, etyki, tradycji, języka łowieckiego itp.

Egzamin łowiecki składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje testy z wiedzy łowieckiej, które muszą być zdane przez kandydata, aby mógł on przejść do części praktycznej. Testy teoretyczne są oparte na podstawowych zasadach gospodarki łowieckiej, przepisach i regulaminach, zwierzynie łownej, budowie i obchodzeniu się z bronią, bezpieczeństwie na polowaniu, kynologii myśliwskiej, etyce, tradycji i języku łowieckim.

Część praktyczna egzaminu obejmuje ćwiczenia strzeleckie oraz ćwiczenia polowań. Strzelanie odbywa się na strzelnicy lub w lesie. Kandydat musi wykazać się umiejętnościami strzelania do celu oraz prawidłowym obchodzeniem się z bronią. Ćwiczenia polowań polegają na wykazaniu się umiejętnościami myśliwskimi takimi jak: tropienie zwierzyny, odnajdywanie tropów i śladów oraz wykrywanie obecności dzikich zwierząt. Kandydat musi również wykazać się umiejętnościami nawigacji po terenie polowań oraz orientacji w terenie.

Egzamin łowiecki jest ważnym elementem procesu rekrutacji do Polskiego Związku Łowieckiego. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności kandydata i upewnienia się, że posiada on odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia funkcji myśliwego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj egzamin łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

ekslibris myśliwski

znak własnościowy w formie nalepki artystycznej, zawierający motywy myśliwskie, symbolizujące zainteresowania właściciela księgozbioru.