Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: egzamin łowiecki

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i regulaminów, zwierzyny łownej, budowy i obchodzenia się z bronią, bezpieczeństwa na polowaniu, kynologii myśliwskiej, etyki, tradycji, języka łowieckiego itp.

Egzamin łowiecki to statutowy obowiązek każdego kandydata do Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), stanowiący podstawę procesu rekrutacji. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje testy z wiedzy łowieckiej, związanej z gospodarką łowiecką, przepisami i regulaminami, zwierzyną łowną, bronią, bezpieczeństwem na polowaniu, kynologią myśliwską, etyką, tradycją oraz językiem łowieckim.

Część praktyczna egzaminu skupia się na ćwiczeniach strzeleckich oraz ćwiczeniach polowań. Kandydat musi wykazać się umiejętnościami strzelania do celu oraz prawidłowym obchodzeniem się z bronią podczas strzelania, które odbywa się na strzelnicy lub w terenie leśnym. Ćwiczenia polowania sprawdzają umiejętności myśliwskie, takie jak tropienie zwierzyny, odnajdywanie tropów i śladów czy też wykrywanie obecności dzikich zwierząt. Dodatkowo kandydat musi wykazać się orientacją w terenie oraz umiejętnościami nawigacji podczas tych ćwiczeń.

Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności kandydata i upewnienie się, że posiada on odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia funkcji myśliwego. Oprócz wymogów statutowych egzamin łowiecki ma za zadanie przekonać organizację o zdolnościach oraz przygotowaniu kandydata do pełnienia roli członka PZŁ. Jednak zdawanie tego egzaminu to dopiero początek drogi ku uzyskaniu statusu pełnoprawnego myśliwego - po jego pomyślnym ukończeniu kandydat nadal będzie musiał wdrożyć się w praktykę myśliwską poprzez stażowanie pod okiem doświadczonych kolegów związku.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj egzamin łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

edredon, edredon (Somateria mollissima L.)

kaczka edredonowa, gatunek z rzędu blaszkodziobych, należąca do grążyc, ptak łowny. Zamieszkuje wybrzeża krajów północnych. Do Polski zalatuje nielicznie. Dostarcza najlepszego na (...)

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.