Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ekologia

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

Ekologia jest interdyscyplinarną nauką, która bada wzajemne stosunki między organizmami żywymi a ich środowiskiem. Badania ekologiczne obejmują zarówno biologiczne, jak i fizyczne aspekty środowiska. Ekologia zajmuje się również badaniem wpływu człowieka na środowisko naturalne. Nauka ta ma na celu zrozumienie, jak organizmy żywe wpływają na swoje otoczenie i jak to otoczenie wpływa na organizmy.

Ekologia skupia się na badaniu relacji między organizmami a ich środowiskiem, w tym między gatunkami, populacjami i ekosystemami. Badania te obejmują również analizę zachowań społecznych i ekonomicznych, które mają wpływ na środowisko naturalne. Ekolodzy starają się zrozumieć, jak różne czynniki mogą wpływać na zdrowie i dobrostan organizmów oraz jak te czynniki mogą wpływać na całe ekosystemy.

Ekolodzy starają się również zrozumieć, jak ludzie mogą wpływać na środowisko naturalne i jak te wpływy mogą mieć długoterminowe skutki dla przyrody. W tym celu ekolodzy przeprowadzają badania nad skutkami antropogenicznymi, takimi jak zanieczyszczenia powietrza i wody, degradacja gleby oraz inwazyjne gatunki roślin i zwierząt. Badania te służą do opracowania strategii ochrony środowiska naturalnego oraz do opracowania planów ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ekologia w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.