Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ekologia

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

Ekologia to interdyscyplinarna nauka zajmująca się badaniem wzajemnych stosunków między organizmami żywymi a ich środowiskiem. Obejmuje zarówno aspekty biologiczne, jak i fizyczne środowiska, oraz skupia się na badaniu wpływu człowieka na środowisko naturalne. Celem ekologii jest zrozumienie oddziaływań organizmów żywych na swoje otoczenie oraz odwrotnie. Badania ekologiczne koncentrują się na relacjach między gatunkami, populacjami i ekosystemami, a także analizie zachowań społecznych i ekonomicznych mających wpływ na środowisko naturalne.

Ekolodzy starają się zrozumieć, jak różne czynniki mogą wpływać na zdrowie i dobrostan organizmów oraz jak te czynniki mogą mieć wpływ na całe ekosystemy. Ponadto prowadzą badania nad skutkami antropogenicznymi, tj. zanieczyszczeniami powietrza i wody, degradacją gleby oraz inwazyjnymi gatunkami roślin i zwierząt. Dzięki tym badaniom można opracować strategie ochrony środowiska naturalnego oraz plany ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Ekologia ma zatem istotne znaczenie dla monitorowania i podejmowania działań mających na celu zachowanie równowagi w przyrodzie oraz minimalizację negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ekologia w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

ekslibris myśliwski

znak własnościowy w formie nalepki artystycznej, zawierający motywy myśliwskie, symbolizujące zainteresowania właściciela księgozbioru.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.