Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: etyka łowiecka

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

Etyka łowiecka to zbiór zasad, które określają postępowanie myśliwego w stosunku do innych ludzi, zwierząt i przyrody. Zgodnie z etyką łowiecką, myśliwy powinien szanować innych myśliwych, pomocników i wszystkie żyjące istoty. Myśliwy powinien być odpowiedzialny za swoje czyny i dbać o bezpieczeństwo innych.

Myśliwy powinien również szanować zwierzynę. Nie powinien polować na niedołężne lub chore zwierzęta ani też na młode osobniki. Powinien również dbać o to, aby nie narażać zwierzyny na cierpienia i stres. Myśliwy powinien również dbać o to, aby jego polowanie było humanitarne i etyczne.

Myśliwy powinien również szanować przyrodę. Powinien dbać o to, aby jego polowanie nie wyrządziło szkody w środowisku naturalnym. Powinien również dbać o to, aby jego polowanie nie doprowadziło do degradacji środowiska naturalnego ani też do wymierania gatunków zwierząt. Myśliwy powinien również dbać o to, aby jego polowanie było bezpieczne i legalne.

Etyka łowiecka jest ważna dla każdego myśliwego, ponieważ określa ona standardy postępowania i pozwala na utrzymanie harmonii między człowiekiem a przyrodą. Etyka łowiecka ma na celu chronić przyrodę oraz umożliwić myśliwemu polowanie w sposób humanitarny i etyczny.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj etyka łowiecka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

edredon, edredon (Somateria mollissima L.)

kaczka edredonowa, gatunek z rzędu blaszkodziobych, należąca do grążyc, ptak łowny. Zamieszkuje wybrzeża krajów północnych. Do Polski zalatuje nielicznie. Dostarcza najlepszego na (...)

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.