Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: etyka łowiecka

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

Etyka łowiecka to nieformalny kodeks moralny myśliwego, definiujący zasady zachowania wobec innych myśliwych, pomocników, zwierząt, psów myśliwskich i otaczającej przyrody. Obejmuje on szereg norm postępowania mających na celu szacunek dla innych uczestników polowania oraz zachowanie odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań. W ramach etyki łowieckiej myśliwy zobowiązany jest do poszanowania współtowarzyszy polowań oraz do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim biorącym udział w polowaniu.

Ponadto, etyka łowiecka nakazuje poszanowanie zwierzyny, wykluczając polowanie na niedołężne, chore lub młode osobniki. Myśliwy ma obowiązek minimalizować cierpienia i stres zwierząt podczas polowania oraz zadbać o humanitarne traktowanie zwierzyny. Kodeks ten wymaga również troski o zachowanie równowagi ekologicznej, zakazując wszelkich działań prowadzących do degradacji środowiska naturalnego lub zagrożenia populacji dzikich gatunków. Etyka łowiecka nakazuje przestrzeganie wszelkich regulacji dotyczących bezpieczeństwa i legalności polowań.

Ważną rolą etyki łowieckiej jest ustalenie standardów postępowania służących harmonijnemu współżyciu człowieka z przyrodą oraz ochronie środowiska naturalnego. Poprzez określenie norm zachowań etycznych, dąży ona do zapewnienia możliwości polowania w sposób humanitarny i zgodny z wartościami moralnymi. Etyka łowiecka odpowiada więc za utrzymanie integralności ekosystemów przyrodniczych oraz za kształtowanie pozytywnego wizerunku myślistwa jako formy aktywności rekreacyjno-sportowej opartej na etycznym podejściu do zwierząt i otoczenia naturalnego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj etyka łowiecka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.

ekslibris myśliwski

znak własnościowy w formie nalepki artystycznej, zawierający motywy myśliwskie, symbolizujące zainteresowania właściciela księgozbioru.