Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: etyka łowiecka

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

Etyka łowiecka to zbiór zasad, które określają postępowanie myśliwego w stosunku do innych ludzi, zwierząt i przyrody. Zgodnie z etyką łowiecką, myśliwy powinien szanować innych myśliwych, pomocników i wszystkie żyjące istoty. Myśliwy powinien być odpowiedzialny za swoje czyny i dbać o bezpieczeństwo innych.

Myśliwy powinien również szanować zwierzynę. Nie powinien polować na niedołężne lub chore zwierzęta ani też na młode osobniki. Powinien również dbać o to, aby nie narażać zwierzyny na cierpienia i stres. Myśliwy powinien również dbać o to, aby jego polowanie było humanitarne i etyczne.

Myśliwy powinien również szanować przyrodę. Powinien dbać o to, aby jego polowanie nie wyrządziło szkody w środowisku naturalnym. Powinien również dbać o to, aby jego polowanie nie doprowadziło do degradacji środowiska naturalnego ani też do wymierania gatunków zwierząt. Myśliwy powinien również dbać o to, aby jego polowanie było bezpieczne i legalne.

Etyka łowiecka jest ważna dla każdego myśliwego, ponieważ określa ona standardy postępowania i pozwala na utrzymanie harmonii między człowiekiem a przyrodą. Etyka łowiecka ma na celu chronić przyrodę oraz umożliwić myśliwemu polowanie w sposób humanitarny i etyczny.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj etyka łowiecka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.