Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ekosystem

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

Ekosystem to kompleksowy naturalny układ ekologiczny, składający się z organizmów żywych (biocenoza) oraz ich otoczenia nieożywionego (biotop). Obejmuje wszystkie formy życia - rośliny, zwierzęta, grzyby, bakterie i inne mikroorganizmy - oraz środowisko, w którym one funkcjonują. Środowisko to zachodzi we wzajemne oddziaływanie między tymi składowymi, tworząc względnie stabilne relacje. Ekosystemy mogą występować w różnych skalach - od małych tundry i lasów do rozległych oceanów i równin.

Każdy ekosystem jest specyficzny ze względu na swoją lokalizację geograficzną, warunki klimatyczne, dostępność wody i gleby oraz występowanie konkretnych gatunków roślin i zwierząt. Niekiedy można podzielić ekosystemy na naturalne (np. lasy deszczowe, pustynie) i antropogeniczne (np. pola uprawne, łąki), a także na lądowe i wodne.

W ramach ekosystemu zachodzą skomplikowane oddziaływania między różnymi organizmami oraz czynnikami abiotycznymi (np. światło słoneczne, temperatura, wilgotność). Te wzajemne zależności stwarzają wyjątkowy balans w strukturze populacyjnej i przepływie energii oraz materii. Ważnym elementem ekosystemu jest także dynamika przyrodnicza - procesy takie jak sukcesja ekologiczna czy cykle biogeochemiczne wpływają na jego zmienność i trwałość.

Ekosystemy pełnią kluczową rolę w biosferze poprzez regulację klimatu, oczyszczanie powietrza i wody, dostarczanie surowców naturalnych oraz utrzymanie bioróżnorodności. Ich integralność jest więc niezwykle istotna dla zachowania stabilności środowiska naturalnego oraz jako zasób dla ludzkości.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ekosystem w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

edredon, edredon (Somateria mollissima L.)

kaczka edredonowa, gatunek z rzędu blaszkodziobych, należąca do grążyc, ptak łowny. Zamieszkuje wybrzeża krajów północnych. Do Polski zalatuje nielicznie. Dostarcza najlepszego na (...)

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

ekslibris myśliwski

znak własnościowy w formie nalepki artystycznej, zawierający motywy myśliwskie, symbolizujące zainteresowania właściciela księgozbioru.