Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ekosystem

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

Ekosystem to kompleksowy naturalny układ ekologiczny, składający się z organizmów żywych (biocenoza) oraz ich otoczenia nieożywionego (biotop). Obejmuje wszystkie formy życia - rośliny, zwierzęta, grzyby, bakterie i inne mikroorganizmy - oraz środowisko, w którym one funkcjonują. Środowisko to zachodzi we wzajemne oddziaływanie między tymi składowymi, tworząc względnie stabilne relacje. Ekosystemy mogą występować w różnych skalach - od małych tundry i lasów do rozległych oceanów i równin.

Każdy ekosystem jest specyficzny ze względu na swoją lokalizację geograficzną, warunki klimatyczne, dostępność wody i gleby oraz występowanie konkretnych gatunków roślin i zwierząt. Niekiedy można podzielić ekosystemy na naturalne (np. lasy deszczowe, pustynie) i antropogeniczne (np. pola uprawne, łąki), a także na lądowe i wodne.

W ramach ekosystemu zachodzą skomplikowane oddziaływania między różnymi organizmami oraz czynnikami abiotycznymi (np. światło słoneczne, temperatura, wilgotność). Te wzajemne zależności stwarzają wyjątkowy balans w strukturze populacyjnej i przepływie energii oraz materii. Ważnym elementem ekosystemu jest także dynamika przyrodnicza - procesy takie jak sukcesja ekologiczna czy cykle biogeochemiczne wpływają na jego zmienność i trwałość.

Ekosystemy pełnią kluczową rolę w biosferze poprzez regulację klimatu, oczyszczanie powietrza i wody, dostarczanie surowców naturalnych oraz utrzymanie bioróżnorodności. Ich integralność jest więc niezwykle istotna dla zachowania stabilności środowiska naturalnego oraz jako zasób dla ludzkości.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ekosystem w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

edredon, edredon (Somateria mollissima L.)

kaczka edredonowa, gatunek z rzędu blaszkodziobych, należąca do grążyc, ptak łowny. Zamieszkuje wybrzeża krajów północnych. Do Polski zalatuje nielicznie. Dostarcza najlepszego na (...)

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.