Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Eustachy św

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

Eustachy św. był męczennikiem chrześcijańskim żyjącym w II wieku. Według legendy, podczas polowania spotkał jelenia, na którym widniał krzyż między łykami wieńca. To wydarzenie doprowadziło do jego nawrócenia i porzucenia myśliwskiego stylu życia. Eustachy św. jest patronem myśliwych do końca XV wieku, a jego historia stała się inspiracją dla wielu ludzi, symbolizując szacunek do przyrody i jej mieszkańców. Współcześni myśliwi nadal czczą jego pamięć i starają się naśladować jego postawę, a także obchodzą jego święto 20 września. Jego kult przetrwał do dziś, stanowiąc istotny element tradycji myśliwskich oraz część duchowości katolickiej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Eustachy św w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

ekslibris myśliwski

znak własnościowy w formie nalepki artystycznej, zawierający motywy myśliwskie, symbolizujące zainteresowania właściciela księgozbioru.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

edredon, edredon (Somateria mollissima L.)

kaczka edredonowa, gatunek z rzędu blaszkodziobych, należąca do grążyc, ptak łowny. Zamieszkuje wybrzeża krajów północnych. Do Polski zalatuje nielicznie. Dostarcza najlepszego na (...)

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.