Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Eustachy św

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

Eustachy św. był męczennikiem chrześcijańskim żyjącym w II wieku. Według legendy, podczas polowania spotkał jelenia, na którym widniał krzyż między łykami wieńca. To wydarzenie doprowadziło do jego nawrócenia i porzucenia myśliwskiego stylu życia. Eustachy św. jest patronem myśliwych do końca XV wieku, a jego historia stała się inspiracją dla wielu ludzi, symbolizując szacunek do przyrody i jej mieszkańców. Współcześni myśliwi nadal czczą jego pamięć i starają się naśladować jego postawę, a także obchodzą jego święto 20 września. Jego kult przetrwał do dziś, stanowiąc istotny element tradycji myśliwskich oraz część duchowości katolickiej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Eustachy św w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

etyka łowiecka

niepisany kodeks moralny myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych myśliwych, pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

erozja luf

mechaniczne zużycie luf broni myśliwskiej w wyniku strzelania.

edredon, edredon (Somateria mollissima L.)

kaczka edredonowa, gatunek z rzędu blaszkodziobych, należąca do grążyc, ptak łowny. Zamieszkuje wybrzeża krajów północnych. Do Polski zalatuje nielicznie. Dostarcza najlepszego na (...)

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

ekoton

pogranicze (strefa przejściowa) pomiędzy dwoma biotopami, np. między lasem a polem.