Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Eustachy św

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

Eustachy św. był rzymskim żołnierzem, który w II wieku został męczennikiem za wiarę w Chrystusa. Legenda głosi, że podczas polowania na jelenia spotkał go z krzyżem między łykami wieńca. Eustachy postanowił zrezygnować z polowania i od tego czasu stał się patronem myśliwych.

Eustachy był bardzo szanowanym i cenionym męczennikiem, a jego historia stała się inspiracją dla wielu ludzi. Jego postawa uosabia prawdziwego ducha myśliwego - szacunek do przyrody i jej mieszkańców oraz poszanowanie dla życia. Współcześni myśliwi nadal czczą jego pamięć i starają się naśladować jego postawę.

Eustachy św. jest również czczony w Kościele Katolickim, a jego święto obchodzone jest 20 września. Jest on także patronem myśliwych do końca XV wieku, a jego historia przetrwała do dziś i stanowi ważny element tradycji myśliwskich.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Eustachy św w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę E

zobacz pełną listę haseł

etologia

nauka o zachowaniu się zwierząt.

ekspres

dwulufowa kulowa łamana broń myśliwska. Lufy mogą mieć układ pionowy lub poziomy.

ekologia

nauka o wzajemnych stosunkach zachodzących między organizmami żywymi a ich środowiskiem.

eżektor

wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej. Ma na celu samoczynne wyrzucenie łusek z komory nabojowej w momencie złamania broni. Ułatwia bardzo szybkie przeładowanie broni.

ekosystem

naturalny układ ekologiczny, utworzony przez zespół biotyczny łącznie z jego siedliskiem.

eksterier psa

wygląd zewnętrzny psa.

egzamin łowiecki

statutowy obowiązek każdego kandydata do PZŁ. Po odbyciu stażu w kole łowieckim kandydat zdaje egzamin z zakresu: gospodarki łowieckiej, umiejętności polowania, znajomości przepisów i (...)

ekotyp

lokalny typ zwierzęcia, kształtowany w ramach genotypu przez warunki środowiskowe.

Eustachy św

patron myśliwych do końca XV w., o którym legenda głosi, że spotkał jelenia z krzyżem między łykami wieńca. Żył w II wieku.

elaboracja

własnoręczne wykonywanie (z gotowych elementów) śrutowej amunicji myśliwskiej. Normy prochu i śrutu dla etaboracji naboi kal. 12, 16, 20 wynoszą:
||tabelka||