Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: inwentaryzacja

inwentaryzacja

jedna z najważniejszych czynności gospodarczych, mająca na celu ustalenie faktycznej liczby zwierzyny występującej w łowisku. Stosowane są różne metody inwentaryzacji: 1) spis powszechny, obejmujący samy i kuropatwy, polegający na objeździe terenu po ponowie i zliczeniu wszystkich rudli oraz stadek (również sztuk w nich występujących);
2) oceny powierzchniowe proporcjonalne, polegające na zliczeniu zwierzyny w części łowiska, a następnie przeliczeniu wyników w w odniesieniu do całego terenu. Aby ta metoda była w miarę dokładna, do prób należy wybierać najbardziej reprezentatywne powierzchnie;
3) liczenie po tropach - metodę tę należy stosować w kilka dni po opadzie śniegu, po uprzednim zatarciu starych śladów (świeży opad śniegu unieruchamia czasowo zwierzynę).

Inwentaryzacja jest jedną z najistotniejszych czynności gospodarczych w łowiectwie, mającą na celu ustalenie rzeczywistej liczby zwierzyny występującej w danym obszarze łowieckim. Metody inwentaryzacji obejmują spis powszechny, oceny powierzchniowe proporcjonalne oraz liczenie po tropach. Spis powszechny polega na objeździe terenu i zliczeniu wszystkich rudli oraz stadek, natomiast oceny powierzchniowe proporcjonalne opierają się na zliczeniu zwierzyny w części łowiska, a następnie przeliczeniu wyników w odniesieniu do całego obszaru. Metoda liczenia po tropach z kolei wymaga wykorzystania świeżych śladów zwierząt, co umożliwia określenie ich obecności i liczebności.

Inwentaryzacja jest kluczowym elementem zarządzania zasobami dzikiej fauny, umożliwia bowiem ocenę stanu populacji zwierząt łownych i podjęcie działań mających na celu utrzymanie równowagi ekologicznej. Jest to także istotne narzędzie dla celów badawczych i statystycznych w dziedzinie ochrony przyrody oraz gospodarki leśnej. Wybór właściwej metody inwentaryzacji jest fundamentalny dla uzyskania adekwatnych i rzetelnych wyników dotyczących ilości zwierzyny w danym obszarze łowieckim. Inwentaryzacja powinna być regularnie przeprowadzana, aby monitorować zmiany w populacjach zwierząt oraz podejmować odpowiednie decyzje zarządcze.

Poprzez inwentaryzację możliwe jest nie tylko określenie liczby poszczególnych gatunków zwierzyny, ale także pozyskanie danych dotyczących warunków środowiskowych oraz rozmieszczenia terytorialnego. Dzięki temu możliwe jest lepsze planowanie działań ochronnych oraz zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju populacji zwierząt łownych.

Inwentaryzacja stanowi nieodłączny element praktyki łowieckiej i operacyjnej oraz ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zarządzania populacjami dzikiej fauny oraz ochrony różnorodności biologicznej w danym obszarze. Jej precyzyjne przeprowadzenie sprawia, że decyzje dotyczące polowań czy działań ochronnych są oparte na solidnych danych analitycznych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj inwentaryzacja w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę I

zobacz pełną listę haseł

inkubator

urządzenie do sztucznego wylęgu piskląt stosowane np. w bażanciarniach.

iglicówka

dawna nazwa broni myśliwskiej.

iglica

część zamka (w kształcie igły) broni palnej uderzająca w spłonki i powodująca wystrzał (zob. broń myśliwska).

intarsja

Technika zdobnicza części drewnianych za pomocą innych gatunków drewna. Stosowana w szerokim zakresie przy zdobieniu dawnej broni myśliwskiej.

inwentaryzacja

jedna z najważniejszych czynności gospodarczych, mająca na celu ustalenie faktycznej liczby zwierzyny występującej w łowisku. Stosowane są różne metody inwentaryzacji: 1) spis powszechny, (...)

introdukcja

sztuczne wprowadzenie jakiegoś gatunku do danego środowiska.

Iiewskij Zawód

znana fabryka broni myśliwskiej w ZSRR. W Polsce popularne są doskonale baki typu „iż".

igły, igły, szpilki

rogowe igiełki wyrastające leśnym kurakom po bokach palców, zanikające po tokach.

igrzysko

1) toki głuszców;
2) miejsce w lesie, gdzie odbywają się toki głuszców.

iskarz

staropolska nazwa tropiciela.