Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: komora nabojowa

komora nabojowa

część lufy, do której wkłada się nabój. Długość komory nabojowej jest wybita razem z kalibrem na zewnętrznej jej stronie (np. 12/70 oznacza, że komora nabojowa ma 70 mm dlugości). W myśliwskiej broni śrutowej komory nabojowe mają długość 65 lub 70 mm. Nie wolno strzelać innymi nabojami niż jest to napisane na lufach.

Komora nabojowa jest fundamentalnym elementem broni palnej, w którym umieszczany jest nabój przed wystrzałem. Stanowi ona cylindryczną część lufy, w której umieszcza się amunicję. Dodatkowo, komora nabojowa zawiera komorę spustową wyposażoną w zamki trzymające nabój na swoim miejscu. Długość komory nabojowej jest istotna, gdyż musi być zgodna z długością naboju używanego w danej broni palnej, co zapewnia bezpieczeństwo jej użytkowania. W przypadku myśliwskiej broni śrutowej komory nabojowe posiadają standardowo długość 65 lub 70 mm, co determinuje możliwe do użycia rodzaje amunicji. Zastosowanie odpowiednio długich naboju do właściwej wielkości komory nabojowej przyczynia się do utrzymania bezpieczeństwa oraz optymalnej pracy broni.

Komora nabojowa odgrywa kluczową rolę we właściwym działaniu broni palnej. Jej funkcją jest nie tylko trzymanie i stabilizacja naboju przed wystrzałem, ale także ochrona lufy przed uszkodzeniami oraz zapobieganie niekontrolowanym wystrzałom. Ponadto poprzez odpowiedni dobór naboju do komory nabojowej, można zoptymalizować skuteczność strzału i dostosować broń do konkretnych warunków polowania czy strzelania sportowego. Zastosowanie poprawnego naboju zgodnego z parametrami komory nabojowej wpływa na precyzję i skuteczność broni w użyciu. Dlatego też naruszenie wymogu odnośnie długości i kalibru puszki może prowadzić do niebezpiecznych dla zdrowia konsekwencji podczas użytkowania broni palnej.

W kontekście rozmaitych modeli broni gładkolufowych istotne jest dostosowanie amunicji do odpowiednich wymiarów komory nabojowej. Nieprzestrzeganie tych wytycznych stwarza ryzyko uszkodzenia sprzętu oraz stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia osób korzystających z broni palnej. Odpowiednia eksploatacja polega między innymi na stosowaniu jedynie tych naboju, które są zgodne z parametrami określonymi przez producenta broni oraz oznaczone na samej lufie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj komora nabojowa w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

krajce

brzegi dzioba jastrzębia.

kwiat

ogon łosia, jelenia, daniela i jamy.

kroczyć

o zwierzynie: iść stępa.

komora gniazdowa

rozszerzona część nory, przeznaczona do wychowu młodych.

kaczkarnia

ośrodek sztucznej hodowli dzikich kaczek.

kreślić

o głuszcach, cietrzewiach i dropiach: chodzić podczas toków po ziemi lub śniegu, kreśląc rozpostartymi skrzydłami i ogonem charakterystyczne bruzdy.

kwiatek

biała sierść na końcu ogona lisa

kaczka hełmiasta, kaczka hełmiasta (Netta rufina Pall)

nieliczny w Polsce gatunek kaczki należącej do grążyc. Sporadycznie występuje na Mazurach, częściej spotykana na przelotach.

kosacz

stary cietrzew.

kotłowy

dawniej członek służby książęcej, zajmujący się żywieniem psów myśliwskich.