Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: konserwacja broni

konserwacja broni

jedna z najważniejszych czynności gwarantująca długie i sprawne działanie broni. Po wyczyszczeniu broni, lufy pokrywamy smarem neutralizującym działanie mas powybuchowych. Smar ten zabezpiecza również przed korozją. Pozostałe części smaruje się zwykłą oliwą. Iglice w broni należy spuścić (napięte iglice powodują osłabienie sprężyn). Przed następnym użyciem broń należy koniecznie dokładnie wyczyścić.

Konserwacja broni jest bardzo ważna, ponieważ zapewnia jej długie i sprawne działanie. Przede wszystkim należy dokładnie wyczyścić lufę, aby usunąć wszelkie resztki prochu i inne zanieczyszczenia. Następnie należy nałożyć smar neutralizujący działanie mas powybuchowych, który zabezpiecza również przed korozją. Pozostałe części broni należy smarować oliwą. Iglice w broni należy spuścić, aby uniknąć osłabienia sprężyn.

Konserwacja broni jest bardzo ważna, ponieważ zapewnia jej długie i sprawne działanie. Wymaga ona regularnego czyszczenia i smarowania, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i korozji. Należy również regularnie sprawdzać stan iglic i sprężyn, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie technicznym. Regularna konserwacja broni pozwala na jej bezpieczne użytkowanie przez długi czas.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj konserwacja broni w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kaganiec

zabezpieczenie wykonane z drutu lub rzemienia zakładane psom lub tchórkom (fretkom), uniemożliwiające im kąsanie.

kwiat

ogon łosia, jelenia, daniela i jamy.

kaczkarnia

ośrodek sztucznej hodowli dzikich kaczek.

kwilić

o ptakach drapieżnych: wydawać głos.

kotwina

inaczej kotlina.

kwakanie

głos wydawany przez dzikie kaczki.

kosz

1) osłona wypleciona z wikliny, ustawiona przed stanowiskiem myśliwego (zob. stanowisko myśliwskie stałe);
2) (...)

kaczki właściwe, kaczki właściwe, pływające

kaczki o wydłużonym kształcie ciała, ogonie lekko zadartym, do końca którego sięgają skrzydła. Dobrze latają. Gniazda zakładają na lądzie, blisko wody. Żerują na lądzie i w (...)

karawan

pojazd służący do przewozu ubitej zwierzyny w czasie polowania.

kniazić

o zającu: wydawać głos przerażenia podobny do płaczu dziecka.