Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kulka

kulka

haczyk drewniany lub metalowy (niekiedy rogowy) służący do szybkiego patroszenia ptactwa (ważne w lecie podczas upałów).

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kulka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

koziołek

młody kozioł.

korale

1) inaczej brew;
2) inaczej kolczatka.

kita

ogon lisa i wiewiórki.

kłaść

o myśliwym: celnym strzałem ubić zwierza.

kurkówka

dawna broń myśliwska o zewnętrznych kurkach. Obecnie ponownie wyrabia się bogato zdobione nowoczesne kurkówki.

karta stanowiskowa

kartka z kolejnymi numerami stanowisk w następujących po sobie miotach. Losowana na początku polowania zbiorowego ułatwia łowczemu sprawne i sprawiedliwe rozstawianie myśliwych.

kokcielić

o pardwach i cietrzewiach: wydawać głos.

komora gniazdowa

rozszerzona część nory, przeznaczona do wychowu młodych.

klamra

skrzydło linii myśliwych (flanka) zagięte ku nagance.

klacz

1) szyk lotu niektórych ptaków wędrownych, np. gęsi, żurawi;
2) dźwignia otwierająca broń łamaną;
3) przyrząd służący do wyciągania łusek z broni śrutowej (jeżeli nie (...)