Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kulka

kulka

haczyk drewniany lub metalowy (niekiedy rogowy) służący do szybkiego patroszenia ptactwa (ważne w lecie podczas upałów).

Kulka to haczyk stosowany głównie do patroszenia ptactwa, zwłaszcza kurcząt. Ma formę małej kuli, zazwyczaj wykonanej z drewna lub metalu, czasem z rogu. Kulki są używane podczas polowań, a ich ostro zakończone końce służą do szybkiego i skutecznego rozcinania skóry i mięsa zwierzęcia. Są przydatne zwłaszcza latem, gdy konieczne jest szybkie oprawienie zdobyczy w celu zapobieżenia psuciu się mięsa ze względu na wysokie temperatury.

W praktyce łowieckiej kulki są narzędziami o dużej skuteczności w szybkim i sprawnym patroszeniu ptactwa. Ich kształt sprzyja precyzyjnemu przeprowadzeniu cięcia tak, aby oddzielić skórę od mięsa bez zbędnego uszkodzenia ciała zwierzęcia. Kulki mogą być częścią standardowego wyposażenia łowiska, zwłaszcza podczas polowań na drobną zwierzynę.

Drewniane lub metalowe kulki stanowią istotny element techniki oprawiania zdobyczy podczas polowań. Ich odpowiednie użycie pozwala na sprawne wykorzystanie zdobyczy oraz minimalizuje ryzyko zepsucia się mięsa przez nieodpowiednie obróbki. Dostosowanie odpowiedniej techniki korzystania z kulki ma istotne znaczenie zarówno dla prawidłowego wykorzystania zdobyczy, jak i dla utrzymania wysokich standardów etycznych postępowania łowieckiego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kulka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kolczykowanie

znakowanie zwierzyny specjalnymi znaczkami do celów naukowych.

korkociągi

parostki rogacza skręcone na ogół na skutek motylicy wątrobowej.

komora nabojowa

część lufy, do której wkłada się nabój. Długość komory nabojowej jest wybita razem z kalibrem na zewnętrznej jej stronie (np. 12/70 oznacza, że komora nabojowa ma 70 mm dlugości). W (...)

korona

co najmniej trzy wierzchołkowe odnogi wieńca jelenia kończące tyki. W zależności od kształtu noszą rozmaite nazwy: dłoniasta, kandelabrowa, kielichowa, kotwicowa, krzaczasta, łopaciasta (...)

kolczatka, kolczatka, korale

kolczasta obroża dla psa myśliwskiego. Ułatwia tresurę i utrzymanie psa w karności.

kulka

haczyk drewniany lub metalowy (niekiedy rogowy) służący do szybkiego patroszenia ptactwa (ważne w lecie podczas upałów).

kniejówka

1) trąbka myśliwska, przeważnie drewniana z kościanym ustnikiem, służąca do dawania sygnałów myśliwskich;
2) broń myśliwska kombinowana, o jednej lufie kulowej i jednej śrutowej (...)

kara myśliwska

ukaranie myśliwego za wykroczenie przeciwko przepisom łowieckim, jak również przeciwko etyce, czy nawet językowi łowieckiemu.

klekotać

kołatać kołatkami podczas polowania z naganką.

kołnierz

długie kędzierzawe piórka wokół szyi, wyrastające kogutom batalionów w okresie godowym. Cechuje je ogromna zmienność barwy i rysunku.