Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: krajce

krajce

brzegi dzioba jastrzębia.

Krajce to bardzo ważny element anatomiczny jastrzębia. Są one zlokalizowane na brzegach dzioba, a ich głównym zadaniem jest pomoc w złapaniu i przetrzymywaniu ofiary. Krajce są wyposażone w małe, ostrych zębów, które pomagają jastrzębiom utrzymać się na swojej ofierze. Zazwyczaj są one wykonane z twardego materiału, takiego jak kość lub chrząstka, co pozwala im trzymać się mocno.

Krajce są również używane do precyzyjnego cięcia mięsa i skóry ofiary. Jastrzębie mają bardzo silne dzioby, które mogą być używane do cięcia skóry i mięsa, ale krajce pomagają im wykonać precyzyjniejsze cięcie. Dzięki temu jastrzębie mogą łatwo i szybko otworzyć skórkę i dostać się do mięsa.

Krajce służy również do obrony przed innymi ptakami lub drapieżnikami. Jastrzębie maja bardzo silne dzioby, które mogą być używane do ataku lub obrony przed innymi ptakami lub drapieżnikami. Krajce dodaje dodatkowe ostrze do ich dziobu, co pozwala im lepiej bronić się przed innymi ptakami lub drapieżnikami.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj krajce w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kucharka

pierwsza kaczka przybywająca na zloty

klamra

skrzydło linii myśliwych (flanka) zagięte ku nagance.

krycie

akt kopulacji u ssaków.

krowa

samica żubra.

krykucha

kaczka krzyżówka wyhodowana w niewoli, służąca do wabienia kaczorów podczas wiosennych godów. Wypuszczona na wodę w pobliżu stanowiska myśliwego przywabia kaczory.

kaczki

nazwa obejmująca szereg gatunków z rzędu blaszkodziobych. Dzielimy je na kaczki właściwe, czyli pływające, oraz grążyce.

kaptur, kaptur, kapa, karnal

nakrycie głowy ptaka łowczego, mające na celu zasłonięcie oczu podczas łowów. W ten sposób nie może on atakować zwierzyny, której myśliwy nie chce zdobyć. Kaptur myśliwy zdejmuje (...)

kociołek

dawna nazwa mosiężnej części łuski naboju śrutowego.

kulkowanie

patroszenie ptactwa za pomocą kulki; zapobiega psuciu się go podczas upałów.

kosz

1) osłona wypleciona z wikliny, ustawiona przed stanowiskiem myśliwego (zob. stanowisko myśliwskie stałe);
2) (...)