Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: krycie

krycie

akt kopulacji u ssaków.

Krycie jest to akt kopulacji u ssaków, polegający na łączeniu się płciowym samca i samicy. W kontekście łowieckim termin ten odnosi się głównie do okresu godowego zwierząt, kiedy to samce prowadzą aktywną działalność rozrodczą w celu zapłodnienia samic.

Okres krycia może być szczególnie istotny dla myśliwych, ponieważ znajomość cyklu godowego danego gatunku zwierząt może wpłynąć na efektywność polowania oraz zarządzanie populacją. Czas krycia różni się w zależności od gatunku i może mieć istotne znaczenie przy ustalaniu okresów ochronnych dla samic podczas polowań.

W niektórych przypadkach myśliwi mogą unikać polowania podczas okresu krycia, aby zapewnić rozwój populacji zwierząt. Dodatkowo, zrozumienie zachowań godowych i terminów krycia może być istotne w planowaniu działań mających na celu ochronę siedlisk oraz zachowanie równowagi ekologicznej.

Krycie ma kluczowe znaczenie w kontekście rozrodu zwierząt łownych oraz regulacji populacji, a zatem jego zrozumienie jest istotne zarówno dla myśliwych, jak i dla ochrony środowiska naturalnego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj krycie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kolczykowanie

znakowanie zwierzyny specjalnymi znaczkami do celów naukowych.

kokcydioza

niebezpieczna choroba kuropatw i bażantów, wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Eimeria. Zwalczanie polega na niszczeniu padłych ptaków i ostrej dezynfekcji ośrodków hodowlanych.

koziołek

młody kozioł.

kufa

pysk psa myśliwskiego.

krzyk

głos dzikich gęsi i łabędzi.

kaczor

samiec dzikiej kaczki.

klamra

skrzydło linii myśliwych (flanka) zagięte ku nagance.

kotna

samica sarny, muflona, kozicy, rysia, zająca, królika, która nosi płód.

korkowanie, korkowanie, dźwięk główny, glokanie, klaskanie

trzecia zwrotka pieśni głuszca.

kosz jastrzębi

samołówka do chwytania żywcem drapieżników skrzydlatych stosowana w sokolnictwie.