Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kuper

kuper

tylna część ciała ptaków.

Kuper – to wyraźnie zaznaczona tylno-górna część ciała ptaków, znajdująca się między skrzydłami a ogonem. Kuper jest istotny zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Funkcjonalność kupra wiąże się z jego wpływem na aerodynamikę lotu ptaka. Wyodrębnienie tej części anatomicznej umożliwia lepsze wykorzystanie energii podczas lotu oraz pozwala na bardziej precyzyjne sterowanie ruchami w powietrzu. Kuper stanowi również ważny element ozdobny u niektórych gatunków ptaków, gdzie można zaobserwować piękne upierzenie, służące m.in. do oznaczania płci, przyciągania partnera czy też identyfikacji gatunku.

Zarówno proporcje, jak i wygląd kupra mogą różnić się w zależności od gatunku ptaka. Niektóre gatunki charakteryzują się znacznym rozmiarem kupra, co przyczynia się do poprawy osiągów w locie oraz daje im przewagę w manewrowaniu w powietrzu. Specyficzne cechy kupra mogą być istotne również dla łowiectwa, głównie jako element służący do identyfikacji i odróżniania poszczególnych gatunków ptaków.

W kontekście polowania lub obserwacji ptaków przydatna jest znajomość anatomicznych cech kupra, które mogą być istotne dla identyfikacji konkretnego gatunku bądź określenia płci osobników. Zrozumienie wpływu kupra na lot oraz zachowania społeczne ptaków może stanowić istotną informację dla osób zajmujących się leśnictwem czy ochroną środowiska naturalnego.

W kontekście hodowli lub ornitologii kluczowe jest również poznanie funkcji i budowy kupra u różnych gatunków ptaków ze względu na jego znaczenie dla zdrowia oraz kondycji fizycznej ptaków utrzymywanych w niewoli czy warunkach hodowlanych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kuper w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

klempa

samica łosia, łosza

kuwiek

piszczałka do wabienia ptaków.

kwiat

ogon łosia, jelenia, daniela i jamy.

kaczka hełmiasta, kaczka hełmiasta (Netta rufina Pall)

nieliczny w Polsce gatunek kaczki należącej do grążyc. Sporadycznie występuje na Mazurach, częściej spotykana na przelotach.

karnal

inaczej kaptur.

krajce

brzegi dzioba jastrzębia.

kokcielić

o pardwach i cietrzewiach: wydawać głos.

komora gniazdowa

rozszerzona część nory, przeznaczona do wychowu młodych.

kaczki

nazwa obejmująca szereg gatunków z rzędu blaszkodziobych. Dzielimy je na kaczki właściwe, czyli pływające, oraz grążyce.

królik, królik (Oryctolagus cunicu- lus L.)

gatunek z rodziny zającowatych. Długość ciała 35-50 cm, ogona 4,5-7,5 cm, ciężar 1,5-2 kg. Sierść na wierzchu ciała szara, spód biały, kończyny żółtorude. Zamieszkuje suche lasy (...)