Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kuper

kuper

tylna część ciała ptaków.

Kuper jest częścią ciała ptaków, która znajduje się z tyłu. Jest to obszar między skrzydłami a ogonem. Kuper jest zazwyczaj wyższy i szerszy niż przednia część ciała ptaka, co pozwala mu na lepsze wykorzystanie energii podczas lotu. W przypadku niektórych gatunków ptaków kuper może być bardzo duży i szeroki, co pozwala im na lepsze manewrowanie w powietrzu.

Kuper jest również ważnym elementem anatomicznym ptaka, ponieważ jego struktura może mieć wpływ na aerodynamikę ptaka. Na przykład, jeśli kuper jest zbyt szeroki lub zbyt wysoki, może to spowodować opór powietrza i spowolnić lot ptaka. Dlatego też niektóre gatunki ptaków mają bardzo wyrafinowane kupry, które pozwalają im na optymalne wykorzystanie energii podczas lotu.

Kuper jest również ważnym elementem anatomicznym dla celów ozdobnych. Niektóre gatunki ptaków mają piękne upierzenia na kuperze, które mogą być używane do oznaczania płci lub do ozdabiania samca w celu przyciągnięcia samicy. Upierzenie na kuperze może również służyć do identyfikacji gatunku lub do odróżniania go od innych gatunków.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kuper w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kogut

samiec niektórych ptaków, w tym wszystkich kuraków.

klatka szczeblasta

pomieszczenie wykonane z prętów drewnianych i umieszczone na polu, służące do trzymania ptaków myśliwskich.

kot

nazwa zająca i rysia.

kotka

samica rysia.

klapak

młoda jeszcze nielotna kaczka.

kapitalny

określenie samca zwierzyny płowej noszącego medalowe poroża.

kaczki właściwe, kaczki właściwe, pływające

kaczki o wydłużonym kształcie ciała, ogonie lekko zadartym, do końca którego sięgają skrzydła. Dobrze latają. Gniazda zakładają na lądzie, blisko wody. Żerują na lądzie i w (...)

kolczykowanie

znakowanie zwierzyny specjalnymi znaczkami do celów naukowych.

kwiat

ogon łosia, jelenia, daniela i jamy.

kamionka

inaczej kuna domowa.