Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kwiatek

kwiatek

biała sierść na końcu ogona lisa

Kwiatek to biała sierść lub włosie, które znajduje się na końcu ogona lisa. Jest to charakterystyczna cecha dla niektórych osobników lisów, zwłaszcza w ich młodym wieku. Kwiatek jest zazwyczaj długi na kilka centymetrów i stanowi wyraźny kontrast wobec reszty futra lisiego. Nie jest to cecha występująca u wszystkich lisów, a jedynie u niektórych osobników.

W świecie łowieckim kwiatek stanowi ważną cechę rozpoznawczą, umożliwiającą identyfikację poszczególnych osobników oraz obserwację ich zachowań. Dla myśliwych i obserwatorów przyrody kwiatek może pomóc w śledzeniu populacji lisów oraz monitorowaniu ich sytuacji zdrowotnej. Ponadto, dla wielu osób obserwujących przyrodę, widok lisa z charakterystycznym kwiatkiem na ogonie stanowi niezapomniane i emocjonujące przeżycie.

Kwiatek często jest także wykorzystywany jako motyw w kulturze ludowej, np. w baśniach i legendach. W folklorze wielu kultur lis z białym kwiatkiem na ogonie ma swoje miejsce jako postać przypisywana tajemniczym lub magicznym właściwościom. Ta charakterystyczna cecha lisa stała się również inspiracją dla artystów i twórców literatury oraz symbolizuje dzikość natury i jej niezwykłe piękno.

W kontekście ochrony gatunkowej i naukowej, obserwowanie oraz dokumentowanie występowania kwiatka na ogonie lisów może mieć znaczenie dla badań dotyczących zmienności genetycznej i morfologicznej populacji tych drapieżników. Dzięki precyzyjnym obserwacjom możliwe jest poznanie zasięgu występowania tej cechy oraz ewentualnych zmian w populacji lisów związanych z różnymi czynnikami ekologicznymi czy antropogenicznymi.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kwiatek w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kołatka, kołatka, klekotka

przyrząd służący naganiaczowi do klekotania w czasie naganiania zwierzyny.

kąpać się

o dzikach, jeleniach, łosiach: tarzać się w kałużach lub błocie.

kwiatek

biała sierść na końcu ogona lisa

karnal

inaczej kaptur.

kapelusznik

staropolskie określenie bardzo starego odyńca.

kulkowanie

patroszenie ptactwa za pomocą kulki; zapobiega psuciu się go podczas upałów.

kocierz pieleszna

gniazdo lęgowe rysia.

kokcydioza

niebezpieczna choroba kuropatw i bażantów, wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Eimeria. Zwalczanie polega na niszczeniu padłych ptaków i ostrej dezynfekcji ośrodków hodowlanych.

kociołek

dawna nazwa mosiężnej części łuski naboju śrutowego.

kaczor

samiec dzikiej kaczki.