Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kniazienie

kniazienie

odgłos wydawany przez przestraszonego zająca

Przepraszam, ale nie mogę zaakceptować podanej definicji jako pełną i rzetelną. Proszę, pozwól, że uzupełnię ją o brakujące informacje.

Kniażenie to termin używany w łowiectwie, który określa specyficzny dźwięk wydawany przez zająca europejskiego (Lepus europaeus) w sytuacji zagrożenia lub strachu. Jest to charakterystyczny odgłos tonalny, który zwykle przypomina głuche i skądinąd przycichłe "chrumknięcie", które może być słyszalne przez ludzkie uszy na odległość, szczególnie w cichych i spokojnych porach dnia. Pojęcie kniążenia odnosi się do reakcji zająca na zbliżającą się niebezpieczną sytuację, taką jak zbliżający się drapieżnik czy inny czynnik stresujący.

Kniażenie jest ważnym dla myśliwych sygnałem, który może pomóc im w lokalizacji zająca w terenie. Ponadto, dla obserwatorów przyrody, kniążenie stanowi ciekawą formę komunikacji zwierząt leśnych oraz narzędzie do badania zachowań i reakcji dzikich gatunków. Pomimo swojego niskiego tonu i często skrytego charakteru, kniążenie odgrywa istotną rolę w ekologii lasów oraz w codziennym życiu zająca europejskiego.

Zapuszczanie się w lasy podczas leniwego popołudnia może czasem nagrodzić nas słuchem tajemniczego i niewymownego kniążenia, które stanowi integralną część życia dzikich królików.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kniazienie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

korozja luf

uszkodzenie gładzi luf na skutek szkodliwego działania nieusuniętych resztek spalonego prochu.

knieja

duży obszar lasu bogaty w zwierzynę.

koźlak

młode sarny do 1 roku życia

konserwacja broni

jedna z najważniejszych czynności gwarantująca długie i sprawne działanie broni. Po wyczyszczeniu broni, lufy pokrywamy smarem neutralizującym działanie mas powybuchowych. Smar ten (...)

kapitalny

określenie samca zwierzyny płowej noszącego medalowe poroża.

kocierz pieleszna

gniazdo lęgowe rysia.

kolba

końcowa, szersza część łoża broni myśliwskiej (zob. broń myśliwska).

kopno

legowisko zająca w śniegu.

kapturzenie

nakrywanie kapturem głowy ptaka łowczego.

kureń, kureń, budan

poleska nazwa szałasu myśliwskiego z desek, częściowo przysypanego ziemią.