Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: klamra

klamra

skrzydło linii myśliwych (flanka) zagięte ku nagance.

Klamra to specjalna część skrzydła w łowiectwie, które jest zagięte ku nagance, czyli ku tyłowi i bocznej stronie ptaka. Klamra występuje na skrzydle zwierzęcia, którego obserwujemy lub polujemy. Jest to charakterystyczne ułożenie piór na skrzydle ptaka, widoczne zwłaszcza podczas lotu lub gdy zwierzę jest w spoczynku. Klamra zwraca uwagę myśliwych ze względu na jej położenie i kształt, co ma istotne znaczenie przy rozpoznawaniu gatunków ptaków i planowaniu polowań.

Podczas obserwacji ptaków drapieżnych klamra może być istotnym elementem identyfikacyjnym, umożliwiającym rozróżnienie poszczególnych gatunków. Różnice w kształcie i położeniu klamry występują między innymi u orłów, sokołów czy jastrzębi. Dla myśliwych klamra jest ważnym wskaźnikiem do rozpoznania gatunku ptaka drapieżnego i określenia jego płci oraz wieku.

W kontekście polowań klamra odgrywa istotną rolę przy określaniu możliwości trafienia danego ptaka oraz dba o etykę polowania, pozwalając myśliwym uniknąć zbędnych błędów podczas identyfikacji i strzału. Zrozumienie klamry umożliwia precyzyjne rozróżnienie płci lub wieku ptaka, co jest niezbędne w celu przestrzegania regulacji dotyczących ochrony poszczególnych grup populacji ptaków.

Sumując, klamra to charakterystycznie zagięte pióro na skrzydle ptaka drapieżnego lub innego zwierzęcia łownego. Jest istotnym elementem identyfikacyjnym dla myśliwych podczas obserwacji oraz polowań, pozwalającym na rozróżnienie gatunku, płci i wieku zwierzęcia. Poznanie znaczenia klamry wpływa na poprawność identyfikacji oraz etyczne prowadzenie polowań.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj klamra w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kitka

bródka kozicy (trofeum).

konserwacja broni

jedna z najważniejszych czynności gwarantująca długie i sprawne działanie broni. Po wyczyszczeniu broni, lufy pokrywamy smarem neutralizującym działanie mas powybuchowych. Smar ten (...)

kopyra

gwarowa nazwa zająca.

kantak

pazur na tylnym palcu ptaka drapieżnego.

kureń, kureń, budan

poleska nazwa szałasu myśliwskiego z desek, częściowo przysypanego ziemią.

kniazienie

odgłos wydawany przez przestraszonego zająca

kamionka

inaczej kuna domowa.

koza, koza, siuta

samica sarny.

kłaść

o myśliwym: celnym strzałem ubić zwierza.

kwiatek

biała sierść na końcu ogona lisa