Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: komora gniazdowa

komora gniazdowa

rozszerzona część nory, przeznaczona do wychowu młodych.

Komora gniazdowa to rozszerzona część nory, służąca do wychowu młodych ptaków. Jest to miejsce, w którym samica składa jaja i gdzie młode ptaki są wychowywane. Komora gniazdowa może być wykonana z różnorodnych materiałów, takich jak trawa, gałęzie, tworzywo sztuczne lub metal. Może posiadać dodatkowe elementy, np. ławki lub klatki dla ptaków. Jej podstawowym celem jest zapewnienie bezpiecznego i ciepłego środowiska do wychowania młodych ptaków. Ponadto stanowi ochronę przed drapieżnikami i innymi zagrożeniami środowiskowymi.

Komora gniazdowa odgrywa istotną rolę w ochronie przyrody poprzez wspieranie populacji zagrożonych gatunków ptaków. Organizacje ochrony środowiska często korzystają z komór gniazdowych, aby pomagać w utrzymaniu odpowiedniego poziomu populacji ptaków i wspierać ich ochronę. Dzięki komorom gniazdowym możliwe jest lepsze zabezpieczenie młodych ptaków przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz zagrożeniami związanymi z obecnością drapieżników czy innymi czynnikami mogącymi zagrażać młodym osobnikom.

Komora gniazdowa jest ważnym elementem we wszelkich działaniach mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie odpowiednich warunków do rozrodu i wychowania młodych ptaków. Dzięki niej możliwe jest minimalizowanie ryzyka dla przyszłości populacji chronionych gatunków ptaków oraz tworzenie sprzyjających warunków dla ich przetrwania i rozwoju.

W skrócie, komora gniazdowa to kluczowy element w cyklu życia ptaków, zapewniający im odpowiednie warunki do rozmnażania, wysiadywania jaj oraz wychowania młodych osobników. Dzięki niej możliwe jest skuteczne chronienie potomstwa przed różnorodnymi zagrożeniami występującymi w środowisku naturalnym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj komora gniazdowa w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

klapak

młoda jeszcze nielotna kaczka.

komora

klatka piersiowa zwierzyny grubej. Strzał na komorę jest najpewniejszy.

kuper

tylna część ciała ptaków.

kapa

inaczej kaptur.

kicać

o zającu lub króliku: poruszać się wolnymi skokami.

kotwina

inaczej kotlina.

krogulec, krogulec (Accipiter nisus L.)

ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, podobny do jastrzębia gołębiarza lecz mniejszy, występuje na terenie całego kraju. Czasami używany w sokolnictwie. Objęty ochroną (...)

kwiczenie

głos wydawany przez warchlaki.

krzyżówka, krzyżówka (Anas platyrhyn- chos L.)

największa i najpospolitsza z kaczek występujących w naszym kraju, należąca do kaczek właściwych. Kaczor w szacie godowej ma głowę czarno- zieloną z białą obrączką na szyi, (...)

kuwiek

piszczałka do wabienia ptaków.