Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kryteria odstrzału jeleni

kryteria odstrzału jeleni

podział byków na klasy wiekowe:
klasa I - 1-4 poroże (do 5 roku życia),
klasa II - 5-9 poroże (6-10 roku życia),
klasa III - 10 poroże i starsze (od 11 roku życia),
byki selekcyjne:
klasa I - 1 poroże (2 rok życia) wszystkie szpicaki do 1,5 wysokości łyżek (około 30 cm); 2 poroże (3 rok życia) myłkusy, wszystkie szpicaki, widłaki, słabe szóstaki oraz bardzo słabe ósmaki; 3 i 4 poroże (4 i 5 rok życia) myłkusy, wszystkie byki poniżej dziesiątaka oraz słabe niekoronne dziesiątaki;
klasa II - 5 i 6 poroże (6 i 7 rok życia) myłkusy i wszystkie byki poniżej dziesiątaka obustronnie koronnego; 7 i 9 poroże (8, 9 i 10 rok życia) myłkusy, byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz byki obustronnie koronne o malej masie;
klasa III - 10 poroże i powyżej (11 lat i starsze) jak w klasie II oraz prawidłowo wykonany odstrzał selekcyjny.
Selekcja cieląt i łań. Za selekcyjne uznaje się cielęta słabe, cherlawe, chorowite, późno urodzone, o tuszy poniżej średniej w określonym łowisku. Wśród łaniek za selekcyjne uznaje się osobniki słabe, cherlawe, o niskiej wartości hodowlanej, wykazujące spóźnioną ruję i prowadzące słabe potomstwo. Za selekcyjne uznaje się łanie o cechach jak wyżej, sztuki odbiegające tuszą i kondycją od średniej oraz łanie stare. Odstrzeliwać należy najpierw słabe cielęta, a potem ich matki.

Kryteria odstrzału jeleni są określone przez polskie prawo łowieckie i mają na celu zapewnienie zrównoważonego poziomu populacji jeleni w danym łowisku. Odstrzał jest podzielony na trzy klasy wiekowe, które obejmują byki w wieku od 1 do 10 poroży oraz byki selekcyjne.

Klasa I obejmuje byki z 1-4 porożami, czyli do 5 roku życia. W tej klasie zalicza się również byki selekcyjne o 1 porożu (2 rok życia) oraz 2 porożach (3 rok życia). Byki selekcyjne to osobniki słabe, cherlawe, chorowite lub urodzone późno, które mają niższą masę ciała niż średnia dla danego łowiska.

Klasa II obejmuje byki z 5-9 porożami, czyli od 6 do 10 roku życia. W tej klasie zalicza się myłkusy, byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz byki obustronnie koronne o malej masie.

Klasa III obejmuje byki z 10 porożami i starsze, czyli powyżej 11 roku życia. W tej klasie zalicza się myłkusy, byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz byki obustronnie koronne o malej masie. Ponadto odstrzeliwane są słabe cielęta i ich matki oraz stare łanie o cechach słabych, cherlawych i o niskiej wartości hodowlanej.

Kryteria odstrzału jeleni mają na celu utrzymanie zrównoważonego poziomu populacji jeleni w danym łowisku poprzez selekcjonowanie słabych osobników i utrzymywanie optymalnego stosunku liczebności samców do samic.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kryteria odstrzału jeleni w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kołatka, kołatka, klekotka

przyrząd służący naganiaczowi do klekotania w czasie naganiania zwierzyny.

koryto dzicze

tor przejścia dzików w głębokim śniegu.

kaganiec

zabezpieczenie wykonane z drutu lub rzemienia zakładane psom lub tchórkom (fretkom), uniemożliwiające im kąsanie.

kotwina

inaczej kotlina.

kolczatka, kolczatka, korale

kolczasta obroża dla psa myśliwskiego. Ułatwia tresurę i utrzymanie psa w karności.

kęsy, kęsy, zajady

zęby ssaków drapieżnych.

kryteria odstrzału jeleni

podział byków na klasy wiekowe:
klasa I - 1-4 poroże (do 5 roku życia),
klasa II - 5-9 poroże (6-10 roku życia),
klasa III - 10 poroże i starsze (od 11 roku życia),
(...)

kwilić

o ptakach drapieżnych: wydawać głos.

kipieć

o zającu: sadzić na oślep.

kniazić

o zającu: wydawać głos przerażenia podobny do płaczu dziecka.