Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kryteria odstrzału jeleni

kryteria odstrzału jeleni

podział byków na klasy wiekowe:
klasa I - 1-4 poroże (do 5 roku życia),
klasa II - 5-9 poroże (6-10 roku życia),
klasa III - 10 poroże i starsze (od 11 roku życia),
byki selekcyjne:
klasa I - 1 poroże (2 rok życia) wszystkie szpicaki do 1,5 wysokości łyżek (około 30 cm); 2 poroże (3 rok życia) myłkusy, wszystkie szpicaki, widłaki, słabe szóstaki oraz bardzo słabe ósmaki; 3 i 4 poroże (4 i 5 rok życia) myłkusy, wszystkie byki poniżej dziesiątaka oraz słabe niekoronne dziesiątaki;
klasa II - 5 i 6 poroże (6 i 7 rok życia) myłkusy i wszystkie byki poniżej dziesiątaka obustronnie koronnego; 7 i 9 poroże (8, 9 i 10 rok życia) myłkusy, byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz byki obustronnie koronne o malej masie;
klasa III - 10 poroże i powyżej (11 lat i starsze) jak w klasie II oraz prawidłowo wykonany odstrzał selekcyjny.
Selekcja cieląt i łań. Za selekcyjne uznaje się cielęta słabe, cherlawe, chorowite, późno urodzone, o tuszy poniżej średniej w określonym łowisku. Wśród łaniek za selekcyjne uznaje się osobniki słabe, cherlawe, o niskiej wartości hodowlanej, wykazujące spóźnioną ruję i prowadzące słabe potomstwo. Za selekcyjne uznaje się łanie o cechach jak wyżej, sztuki odbiegające tuszą i kondycją od średniej oraz łanie stare. Odstrzeliwać należy najpierw słabe cielęta, a potem ich matki.

Kryteria odstrzału jeleni to zbiór określonych przepisami prawa łowieckiego wytycznych dotyczących selekcji i usuwania osobników jeleni w danym łowisku. Odstrzał jest podzielony na trzy klasy wiekowe, które obejmują byki w określonym wieku oraz byki selekcyjne. Klasa I jest przeznaczona dla byków z 1-4 porożami, czyli do 5 roku życia, do której zaliczają się także byki selekcyjne o 1 porożu (2 rok życia) oraz 2 porożach (3 rok życia). Osobniki wyznaczone jako byki selekcyjne są słabe, cherlawe, chorowite lub urodzone późno, a ich masa ciała nie przekracza średniej masy dla danego łowiska.

Klasa II obejmuje już byki z 5-9 porożami, co odpowiada przedziałowi wiekowemu od 6 do 10 roku życia. Do tej klasy zaliczają się myłkusy, byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz byki obustronnie koronne o małej masie. Natomiast klasa III to przedział wiekowy dla byków z 10 porożami i starszych, czyli powyżej 11 roku życia. W tej klasie również podlegają odstrzałowi myłkusy, byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz byki obustronnie koronne o małej masie.

Poza wymienionymi klasami wiekowymi, podlegają odstrzałowi słabe cielęta i ich matki oraz stare łanie o cechach słabych, cherlawych i niskiej wartości hodowlanej. Celem kryteriów odstrzału jeleni jest utrzymanie równowagi populacji jeleni w danym łowisku poprzez usuwanie słabych osobników oraz kontrolowanie stosunku liczebności samców do samic.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kryteria odstrzału jeleni w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kwiat

ogon łosia, jelenia, daniela i jamy.

kroczyć

o zwierzynie: iść stępa.

karmicy

służebnicy książęcy, zajmujący się karmieniem psów myśliwskich.

kudły

zmierzwiona długa sierść niedźwiedzia.

kaczka hełmiasta, kaczka hełmiasta (Netta rufina Pall)

nieliczny w Polsce gatunek kaczki należącej do grążyc. Sporadycznie występuje na Mazurach, częściej spotykana na przelotach.

konkursy psów myśliwskich

imprezy mające na celu sprawdzenie umiejętności psa myśliwskiego. Organizuje się konkursy specjalistyczne, np. norowców, ogarów, spanieli itp. oraz jesienne konkursy psa wszechstronnego, (...)

kantak

pazur na tylnym palcu ptaka drapieżnego.

kurkówka

dawna broń myśliwska o zewnętrznych kurkach. Obecnie ponownie wyrabia się bogato zdobione nowoczesne kurkówki.

kłapać

o dziku: głośno ocierać szable o fajki.

kwoktać

o samicy głuszca lub cietrzewia: wydawać głos.