Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kryteria odstrzału jeleni

kryteria odstrzału jeleni

podział byków na klasy wiekowe:
klasa I - 1-4 poroże (do 5 roku życia),
klasa II - 5-9 poroże (6-10 roku życia),
klasa III - 10 poroże i starsze (od 11 roku życia),
byki selekcyjne:
klasa I - 1 poroże (2 rok życia) wszystkie szpicaki do 1,5 wysokości łyżek (około 30 cm); 2 poroże (3 rok życia) myłkusy, wszystkie szpicaki, widłaki, słabe szóstaki oraz bardzo słabe ósmaki; 3 i 4 poroże (4 i 5 rok życia) myłkusy, wszystkie byki poniżej dziesiątaka oraz słabe niekoronne dziesiątaki;
klasa II - 5 i 6 poroże (6 i 7 rok życia) myłkusy i wszystkie byki poniżej dziesiątaka obustronnie koronnego; 7 i 9 poroże (8, 9 i 10 rok życia) myłkusy, byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz byki obustronnie koronne o malej masie;
klasa III - 10 poroże i powyżej (11 lat i starsze) jak w klasie II oraz prawidłowo wykonany odstrzał selekcyjny.
Selekcja cieląt i łań. Za selekcyjne uznaje się cielęta słabe, cherlawe, chorowite, późno urodzone, o tuszy poniżej średniej w określonym łowisku. Wśród łaniek za selekcyjne uznaje się osobniki słabe, cherlawe, o niskiej wartości hodowlanej, wykazujące spóźnioną ruję i prowadzące słabe potomstwo. Za selekcyjne uznaje się łanie o cechach jak wyżej, sztuki odbiegające tuszą i kondycją od średniej oraz łanie stare. Odstrzeliwać należy najpierw słabe cielęta, a potem ich matki.

Kryteria odstrzału jeleni to zbiór określonych przepisami prawa łowieckiego wytycznych dotyczących selekcji i usuwania osobników jeleni w danym łowisku. Odstrzał jest podzielony na trzy klasy wiekowe, które obejmują byki w określonym wieku oraz byki selekcyjne. Klasa I jest przeznaczona dla byków z 1-4 porożami, czyli do 5 roku życia, do której zaliczają się także byki selekcyjne o 1 porożu (2 rok życia) oraz 2 porożach (3 rok życia). Osobniki wyznaczone jako byki selekcyjne są słabe, cherlawe, chorowite lub urodzone późno, a ich masa ciała nie przekracza średniej masy dla danego łowiska.

Klasa II obejmuje już byki z 5-9 porożami, co odpowiada przedziałowi wiekowemu od 6 do 10 roku życia. Do tej klasy zaliczają się myłkusy, byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz byki obustronnie koronne o małej masie. Natomiast klasa III to przedział wiekowy dla byków z 10 porożami i starszych, czyli powyżej 11 roku życia. W tej klasie również podlegają odstrzałowi myłkusy, byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz byki obustronnie koronne o małej masie.

Poza wymienionymi klasami wiekowymi, podlegają odstrzałowi słabe cielęta i ich matki oraz stare łanie o cechach słabych, cherlawych i niskiej wartości hodowlanej. Celem kryteriów odstrzału jeleni jest utrzymanie równowagi populacji jeleni w danym łowisku poprzez usuwanie słabych osobników oraz kontrolowanie stosunku liczebności samców do samic.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kryteria odstrzału jeleni w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kapitalny

określenie samca zwierzyny płowej noszącego medalowe poroża.

kłańce

zęby wilka.

krogulec, krogulec (Accipiter nisus L.)

ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, podobny do jastrzębia gołębiarza lecz mniejszy, występuje na terenie całego kraju. Czasami używany w sokolnictwie. Objęty ochroną (...)

koźlak

młode sarny do 1 roku życia

kaczki właściwe, kaczki właściwe, pływające

kaczki o wydłużonym kształcie ciała, ogonie lekko zadartym, do końca którego sięgają skrzydła. Dobrze latają. Gniazda zakładają na lądzie, blisko wody. Żerują na lądzie i w (...)

kąpać się

o dzikach, jeleniach, łosiach: tarzać się w kałużach lub błocie.

kopno

legowisko zająca w śniegu.

kołnierz

długie kędzierzawe piórka wokół szyi, wyrastające kogutom batalionów w okresie godowym. Cechuje je ogromna zmienność barwy i rysunku.

kwakanie

głos wydawany przez dzikie kaczki.

klangor

jednostajny głos żurawi.