Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pogłowie

pogłowie

ogół zwierzyny danego gatunku, bytującego na określonym terenie.

Pogłowie to termin używany w łowiectwie do określenia ogółu zwierzyny danego gatunku, obecnego na określonym obszarze. Stanowi on ważny parametr oceny populacji zwierząt łownych, który jest monitorowany i kontrolowany przez Łowieckie Towarzystwa Ochrony Przyrody oraz służby leśne. Pogłowie może być mierzone między innymi poprzez liczenie osobników danej populacji, obserwacje śladów i siedlisk zwierząt, a także przy pomocy technik takich jak fotopułapki czy wykorzystanie sygnatur genetycznych.

W przypadku zwierzyny łownej, pogłowie jest istotnym czynnikiem wpływającym na zarządzanie łowiskiem oraz ustalanie limitów polowań. W związku z tym, analiza pogłowia stanowi kluczowy element planowania gospodarki łowieckiej, umożliwiając wyznaczenie zrównoważonych poziomów odstrzału. Jest to szczególnie istotne, aby zapewnić zachowanie równowagi ekologicznej oraz zapobiec nadmiernemu spadkowi liczby osobników w populacji.

Ponadto, pogłowie ma znaczenie również w kontekście ochrony przyrody i badań naukowych. Poznanie rozmiarów populacji danego gatunku jest kluczowe dla oceny stanu zagrożenia oraz podejmowania działań mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej. Dzięki informacjom o pogłowiu możliwe jest także podejmowanie skutecznych działań mających na celu odtworzenie lub zwiększenie liczebności populacji zagrożonych gatunków.

Analiza pogłowia zwierzyny wymaga systematycznych badań terenowych oraz ciągłego monitorowania zmian w populacjach zwierząt. Jest to nieodłączny element prowadzenia zrównoważonej gospodarki łowieckiej oraz działalności ochronnej na rzecz zachowania dzikiej przyrody.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pogłowie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

podryw

polowanie polegające na strzelaniu do ptactwa płoszonego przez samego myśliwego.

padać w ogniu

o zwierzynie, która strzelona dokładnie pozostaje na miejscu strzału.

patry, patry, trzeszcze

oczy zająca.

pokot, pokot, rozkład

ogół zwierzyny ubitej na polowaniu ułożony wg ustalonej kolejności (hierarchii łowieckiej). Rozłożonego pokotu nie wolno przejść w poprzek. Pokot wraz z sygnałami i ogniskiem powinien (...)

przestęp

trop jelenia charakteryzujący się tym, że odcisk tylnego badyla przekracza odcisk badyla przedniego.

Polski Związek Łowiecki

organizacja łowiecka powstała w 1923 r. z przekształcenia Centralnego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Obecnie PZŁ działa w oparciu o Ustawę z 17 czerwca 1959 r. i posiada statut nadany (...)

parkoty

okres godowy u zajęcy (pierwsze parkoty przypadają na styczeń i luty).

pobudka

sygnał myśliwski grany na trąbce albo rogu, budzący myśliwych lub też oznajmiający rozpoczęcie polowama.

pasy zaporowe

łowieckie poletka żerowe i zgryzowe lokalizowane w lesie na drodze do pól lub upraw leśnych, mające na celu zatrzymanie zwierzyny i uniknięcie wyrządzanych przez nią szkód.

par force

rodzaj polowania konno z psami gończymi na jelenie, dziki, zające, lisy, rozpowszechniony głównie w Anglii.