Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pogłowie

pogłowie

ogół zwierzyny danego gatunku, bytującego na określonym terenie.

Pogłowie to termin używany w łowiectwie do określenia ogółu zwierzyny danego gatunku, obecnego na określonym obszarze. Stanowi on ważny parametr oceny populacji zwierząt łownych, który jest monitorowany i kontrolowany przez Łowieckie Towarzystwa Ochrony Przyrody oraz służby leśne. Pogłowie może być mierzone między innymi poprzez liczenie osobników danej populacji, obserwacje śladów i siedlisk zwierząt, a także przy pomocy technik takich jak fotopułapki czy wykorzystanie sygnatur genetycznych.

W przypadku zwierzyny łownej, pogłowie jest istotnym czynnikiem wpływającym na zarządzanie łowiskiem oraz ustalanie limitów polowań. W związku z tym, analiza pogłowia stanowi kluczowy element planowania gospodarki łowieckiej, umożliwiając wyznaczenie zrównoważonych poziomów odstrzału. Jest to szczególnie istotne, aby zapewnić zachowanie równowagi ekologicznej oraz zapobiec nadmiernemu spadkowi liczby osobników w populacji.

Ponadto, pogłowie ma znaczenie również w kontekście ochrony przyrody i badań naukowych. Poznanie rozmiarów populacji danego gatunku jest kluczowe dla oceny stanu zagrożenia oraz podejmowania działań mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej. Dzięki informacjom o pogłowiu możliwe jest także podejmowanie skutecznych działań mających na celu odtworzenie lub zwiększenie liczebności populacji zagrożonych gatunków.

Analiza pogłowia zwierzyny wymaga systematycznych badań terenowych oraz ciągłego monitorowania zmian w populacjach zwierząt. Jest to nieodłączny element prowadzenia zrównoważonej gospodarki łowieckiej oraz działalności ochronnej na rzecz zachowania dzikiej przyrody.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pogłowie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

posoka

dawna nazwa farby grubej zwierzyny.

pasza objętościowa, pasza objętościowa, karma objętościowa

karma odznaczająca się małą ilością składników pokarmowych w jednostce wagowej (np. siano, słoma).

pyf

rozkaz dla psa myśliwskiego wystawiającego, aby ruszył zwierzyny.

przewód

kanał w lufie.

poryk

jednorazowy, głośny ryk jelenia byka,

pobudka

sygnał myśliwski grany na trąbce albo rogu, budzący myśliwych lub też oznajmiający rozpoczęcie polowama.

pokrycie

kryterium oceny jakości broni i amunicji śrutowej określone procentem śrutu, jaki trafia w tarczę o średnicy 75 cm przy strzale z odległości 35 m. Normalne dubeltówki powinny mieć (...)

pojedynek

zwierz (samiec), który wiedzie samotny tryb życia.

podprowadzać

o tropicielu lub psie myśliwskim: zaprowadzić myśliwego na spotkanie ze zwierzyną.

płaskodeńka

popularna łódka o płaskim dnie używana do polowań na ptactwo.