Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: poskromić

poskromić

w sokolnictwie: zmusić ptaka łowczego do poddania się woli myśliwego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj poskromić w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

podkowa

ciemnobrązowy łuk upierzenia na piersi kuropatwy.

populacja

grupa osobników jednego gatunku występujących w określonej biocenozie i w określonych warunkach środowiskowych.

pudło

chybiony strzał.

praca psa

sposób wykonywania zadań przez psa myśliwskiego (oceniany na konkursach).

pomiatać

o samicach czworonożnych drapieżników (psy, borsuki, wilki, lisy): wydawać na świat potomstwo.

prawo łowieckie

całokształt norm prawnych regulujących stosunki w zakresie organizacji i wykonywania łowiectwa. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych (...)

paprzysko

miejsce piaskowych kąpieli ptaków.

podprowadzać

o tropicielu lub psie myśliwskim: zaprowadzić myśliwego na spotkanie ze zwierzyną.

przełaj

- jeden z największych ciężarów łowieckich w dawnej Polsce, polegający na obowiązku pilnowania zwierzyny łatwo zmieniającej swoją ostoję.

pastorał

podpórka służąca do oparcia broni przy strzale