Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pędzel

pędzel, pędzel, wiecheć

kiść włosów na zewnętrznej części organu płciowego rogacza, byka, tryka i dzika.

Pędzel to występujący u rogaczy, byków, tryków i dzików element anatomiczny. Jest to zbiorowisko włosów na zewnętrznej części organu płciowego tych zwierząt. U rogaczy i byków pędzel jest bardzo widoczny, tworzy bowiem charakterystyczny kształt w postaci stożka. U tryków i dzików jest on mniej widoczny, gdyż włosy są krótsze i bardziej przylegające do ciała.

Pędzel ma istotne znaczenie dla łowiectwa, gdyż pozwala na identyfikację osobników. Jego kształt i wielkość są cechami indywidualnymi, dzięki czemu można je stosować do oznaczenia poszczególnych osobników. Pędzel jest również ważnym elementem w okresie godowym, gdyż u rogaczy i byków jest on silnie powiązany z feromonami, które służą do przyciągania samic.

Ponadto pędzel pełni funkcję ochronną. Włosy tego elementu służą do ochrony narządu płciowego przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz chłodem. W przypadku tryków i dzików pomaga również w utrzymaniu ciepła ciała poprzez izolację termiczną.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pędzel w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

perły

nieregularne zgrubienia i wyrostki na tykach poroża byka i kozła.

pudlarz

myśliwy, który podczas polowania grupowego oddał najwięcej chybionych strzałów

prawo łowieckie

całokształt norm prawnych regulujących stosunki w zakresie organizacji i wykonywania łowiectwa. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych (...)

pogłowie

ogół zwierzyny danego gatunku, bytującego na określonym terenie.

pies

samiec borsuka lub lisa.

poprawka

drugi strzał do tego samego celu (po pierwszym nieskutecznym).

przystrzelanie lunety

wyregulowanie lunety w ten sposób, aby używając jej przy strzelaniu trafiać w cel. Myśliwska broń kulowa i zamontowane na niej lunety przestrzeliwuje się na odległość 100-150 m.

polowanie zbiorowe

polowanie, w którym uczestniczy przynajmniej dwóch myśliwych, współpracujących ze sobą.

po ryk

jednorazowy głośny ryk byka jelenia.

prowadzenie

1) o jeleniu, danielu, dziku: przewodzenie stadu;
2) o samicy: opieka nad potomstwem,
3) o myśliwym: przesuwanie wylotu lufy za poruszającym się celem.