Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: poidło

poidło

naturalny lub sztuczny zbiornik z wodą, z którego korzysta zwierzyna.

Poidło to element infrastruktury łowieckiej lub hodowlanej, będący zbiornikiem wodnym służącym do dostarczania wody zwierzętom. Może to być zarówno naturalny zbiornik wodny, jak staw czy strumień, jak i sztucznie stworzony pojemnik, np. zbiornik z wodą wykonany ze specjalnego tworzywa lub metalu. Poidło umieszcza się na terenach łowieckich, pastwiskach czy fermach hodowlanych w celu zapewnienia dostępu do wody dla zwierząt, co stanowi istotny element dbałości o ich dobrostan.

W kontekście łowieckim poidło odgrywa kluczową rolę jako punkt zapewniający dostęp do wody dla zwierzyny łownej, co ma istotne znaczenie szczególnie podczas suchych okresów czy upalnych dni. Zapewnienie stałego dostępu do czystej wody może podnieść szanse na obserwację i odnalezienie śladów zwierzyny przez myśliwych. Ponadto poidła mogą być wykorzystywane do ustalania tras przemieszczania się zwierząt oraz prowadzenia obserwacji ich zachowań.

W hodowli zwierząt poidła pełnią kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej higieny i zdrowia. Czysta i świeża woda jest niezbędna dla zdrowego rozwoju oraz właściwej produkcji u zwierząt gospodarskich. Dbając o regularne uzupełnianie poidła wodą, zapobiega się chorobom związanym z odwodnieniem oraz utrzymaniu odpowiedniego stanu zdrowia całego stada.

Ogólnie rzecz biorąc, poidło to nieodłączny element zarówno działań hodowlanych, jak i praktyk łowieckich mający na celu zapewnienie zwierzętom odpowiedniego dostępu do czystej i świeżej wody. Jego funkcja sięga więc znacznie dalej niż jedynie jako miejsce dostarczenia płynu, a obejmuje opiekę zdrowotną oraz logistyczną dla całej populacji zwierząt.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj poidło w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

przyspiesznik

urządzenie ułatwiające oddanie precyzyjnego strzału do stojącej zwierzyny grubej. Przy użyciu przyśpiesznika bardzo lekkie dotknięcie spustu powoduje zwolnienie kurka i strzał.

parkot

woń jelenia byka podczas rykowiska.

parkoty

okres godowy u zajęcy (pierwsze parkoty przypadają na styczeń i luty).

ponowa

świeży opad śniegu ułatwiający myśliwym tropienie. Idealne warunki do polowania.

pióro
(...)

piszczeć

o samicy sarny (kozie): wydawać głos (pisk).

piston

inaczej kapiszon.

pasza treściwa, pasza treściwa, karma treściwa

pasza odznaczająca się dużą zawartością składników pokarmowych w jednostce wagowej (np. ziarno zbóż).

pasy zaporowe

łowieckie poletka żerowe i zgryzowe lokalizowane w lesie na drodze do pól lub upraw leśnych, mające na celu zatrzymanie zwierzyny i uniknięcie wyrządzanych przez nią szkód.

przewód

kanał w lufie.