Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: poidło

poidło

naturalny lub sztuczny zbiornik z wodą, z którego korzysta zwierzyna.

Poidło to element infrastruktury łowieckiej lub hodowlanej, będący zbiornikiem wodnym służącym do dostarczania wody zwierzętom. Może to być zarówno naturalny zbiornik wodny, jak staw czy strumień, jak i sztucznie stworzony pojemnik, np. zbiornik z wodą wykonany ze specjalnego tworzywa lub metalu. Poidło umieszcza się na terenach łowieckich, pastwiskach czy fermach hodowlanych w celu zapewnienia dostępu do wody dla zwierząt, co stanowi istotny element dbałości o ich dobrostan.

W kontekście łowieckim poidło odgrywa kluczową rolę jako punkt zapewniający dostęp do wody dla zwierzyny łownej, co ma istotne znaczenie szczególnie podczas suchych okresów czy upalnych dni. Zapewnienie stałego dostępu do czystej wody może podnieść szanse na obserwację i odnalezienie śladów zwierzyny przez myśliwych. Ponadto poidła mogą być wykorzystywane do ustalania tras przemieszczania się zwierząt oraz prowadzenia obserwacji ich zachowań.

W hodowli zwierząt poidła pełnią kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej higieny i zdrowia. Czysta i świeża woda jest niezbędna dla zdrowego rozwoju oraz właściwej produkcji u zwierząt gospodarskich. Dbając o regularne uzupełnianie poidła wodą, zapobiega się chorobom związanym z odwodnieniem oraz utrzymaniu odpowiedniego stanu zdrowia całego stada.

Ogólnie rzecz biorąc, poidło to nieodłączny element zarówno działań hodowlanych, jak i praktyk łowieckich mający na celu zapewnienie zwierzętom odpowiedniego dostępu do czystej i świeżej wody. Jego funkcja sięga więc znacznie dalej niż jedynie jako miejsce dostarczenia płynu, a obejmuje opiekę zdrowotną oraz logistyczną dla całej populacji zwierząt.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj poidło w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

piżmak, piżmak (Ondatra zibethica L.)

gatunek z rzędu gryzoni pochodzący z Ameryki płn. Sprowadzony w 1905 r. do Czech rozprzestrzenił się m.in. do Polski. Długość ciała 260-400 mm, ogona 180-280 mm, ciężar 700-1600 g. (...)

prośna

ciężarna locha

pędzel, pędzel, wiecheć

kiść włosów na zewnętrznej części organu płciowego rogacza, byka, tryka i dzika.

patroszenie

usuwanie wnętrzności z jamy brzusznej strzelonej zwierzyny. Należy wykonać je niezwłocznie ze względu na proces psucia się tuszy, który zaczyna się od jamy brzusznej, zwłaszcza gdy pocisk (...)

postrzałek

zwierz raniony strzałem (ale nie śmiertelnie).

przystrzelanie lunety

wyregulowanie lunety w ten sposób, aby używając jej przy strzelaniu trafiać w cel. Myśliwska broń kulowa i zamontowane na niej lunety przestrzeliwuje się na odległość 100-150 m.

pocisk

w broni myśliwskiej część naboju (rażąca); może być kula lub śrut (zob. amunicja myśliwska).

praca psa

sposób wykonywania zadań przez psa myśliwskiego (oceniany na konkursach).

przodownica

łania, locha, owca prowadząca stado (chmarę, watahę) i czuwająca nad ich bezpieczeństwem.

przelatek

dzik urodzony w ubiegłym roku.