Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pudlarz

pudlarz

myśliwy, który podczas polowania grupowego oddał najwięcej chybionych strzałów

Pudlarz – termin używany w łowiectwie do określenia myśliwego, który podczas polowania grupowego oddaje najwięcej chybionych strzałów. Jest on stosowany zarówno z pozytywnym, jak i negatywnym wydźwiękiem. W kontekście pozytywnym pudlarz jest aktywnym i zaangażowanym myśliwym, który chętnie uczestniczy w polowaniu oraz gotowy jest do oddania strzału w każdej sytuacji. Jego entuzjazm może być inspirujący dla innych uczestników polowania. Natomiast w aspekcie negatywnym pudlarz może być postrzegany jako osoba, która nie potrafi celować i oddawać strzałów skutecznie. To może wynikać z braku doświadczenia lub umiejętności technicznych, co powoduje marnowanie amunicji oraz stwarzanie zagrożenia dla innych myśliwych poprzez niedokładne oddawanie strzałów. Termin ten odnosi się zatem do różnych stron zaangażowania i umiejętności myśliwego podczas polowania grupowego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pudlarz w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pniaki

inaczej haki.

pędzenie

sposób zbiorowego polowania polegający na naganianiu zwierzyny przez nagankę w kierunku myśliwych, stojących na stanowiskach.

pomruk

głos wydawany przez niedźwiedzia, jelenia byka i borsuka.

prawo łowieckie

całokształt norm prawnych regulujących stosunki w zakresie organizacji i wykonywania łowiectwa. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych (...)

prawka

prawa lufa broni myśliwskiej.

parch lisów

choroba grzybicza skóry lisów.

puller

człowiek obsługujący maszyny do podawania rzutków.

paszcza

otwór gębowy niedźwiedzia, wilka, rysia i psa.

podłowczy

pomocnik łowczego.

polano, polano, wiecha

ogon wilka.