Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: przezimek

przezimek

o zwierzynie urodzonej w ubiegłym roku.

Przezimek to termin używany w kontekście łowiectwa i odnosi się do młodej zwierzyny urodzonej w poprzednim roku. Stanowią one istotny obiekt obserwacji dla łowców, a także mają znaczenie dla celów ochrony przyrody, umożliwiając monitorowanie populacji i podejmowanie odpowiednich działań ochronnych. Zwierzęta młode oznaczane jako przezimki są z reguły jeszcze niedojrzałe, co sprawia, że często różnią się one od dorosłych osobników tego samego gatunku. Na przykład, przezimki jeleni mogą mieć mniejsze rogi w porównaniu z dorosłymi osobnikami. Dla łowców istotne jest monitorowanie liczby przezimek, aby ocenić liczebność populacji danego gatunku i podjąć odpowiednie środki ostrożności podczas polowań na te młode zwierzęta. Dodatkowo, przezimki mogą być bardziej podatne na polowania niż osobniki dorosłe, co stanowi ważne zagadnienie etyczne i ekologiczne.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj przezimek w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

ptak łowczy, ptak łowczy, ptak myśliwski

ptak drapieżny używany do polowań. W Polsce używano sokołów i jastrzębi. Współcześni sokolnicy polują na ogół z jastrzębiami.

piszczeć

o samicy sarny (kozie): wydawać głos (pisk).

przezimek

o zwierzynie urodzonej w ubiegłym roku.

pyf

rozkaz dla psa myśliwskiego wystawiającego, aby ruszył zwierzyny.

pogłowie

ogół zwierzyny danego gatunku, bytującego na określonym terenie.

przesmyk

ulubione miejsce zwierzyny, przez które przechodzi zmieniając ostoję.

pole

1) teren, na którym odbywa się polowanie;
2) rok pracy psa myśliwskiego (np. drugie pole - drugi sezon).

posokowiec

pies myśliwski pracujący na farbie,

pasza treściwa, pasza treściwa, karma treściwa

pasza odznaczająca się dużą zawartością składników pokarmowych w jednostce wagowej (np. ziarno zbóż).

posadzić

o ptaku łowczym: strącić zdobycz na ziemię.