Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: przezimek

przezimek

o zwierzynie urodzonej w ubiegłym roku.

Przezimek to określenie używane w łowiectwie, które odnosi się do zwierzyny urodzonej w poprzednim roku. Przezimki są ważne dla łowców, ponieważ pozwalają im ocenić liczebność populacji danego gatunku zwierząt. Przezimki są również ważne dla ochrony przyrody, ponieważ pozwalają monitorować populacje i wprowadzać odpowiednie środki ochronne.

Przezimki są zazwyczaj oznaczone jako „młode” lub „nowe”. Oznacza to, że zostały one urodzone w poprzednim roku i nie są jeszcze pełnoletnie. Przezimki są często mniejsze niż dorosłe osobniki tego samego gatunku i mają inny wygląd. Na przykład przezimki jeleni mają mniejsze rogi niż dorosłe osobniki tego samego gatunku.

Przezimki są ważne dla łowców, ponieważ pozwalają im ocenić liczebność populacji danego gatunku zwierząt. Ponadto przezimki mogą być bardziej podatne na polowania niż dorosłe osobniki, co może prowadzić do większych zdobyczy. Dlatego ważne jest, aby łowcy monitorowali liczbę przezimek i stosowali odpowiednie środki ostrożności podczas polowań na te młode zwierzaki.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj przezimek w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

płowa zwierzyna

myśliwska nazwa obejmująca: jelenie, samy, łosie i daniele.

pojemność łowiska

maksymalna liczba zwierzyny jaka powinna bytować w danym łowisku, zależna od bazy żerowej. Przy zachowaniu pojemności łowiska zwierzyna nie wyrządza nadmiernych szkód w lesie i w uprawach (...)

parch lisów

choroba grzybicza skóry lisów.

podeszwa

spód stopy niedźwiedzia.

pochwa

futerał ochronny na głownię białej brom myśliwskiej, wykonany przeważnie ze skóry okutej

podpórka

laska lub rozwidlony drążek służący do podparcia broni kulowej przy strzale przez lunetę.

pasza treściwa, pasza treściwa, karma treściwa

pasza odznaczająca się dużą zawartością składników pokarmowych w jednostce wagowej (np. ziarno zbóż).

pień

wyrostek kostny na czole samców zwierzyny płowej, na którym nasadzane jest poroże.

posadzić

o ptaku łowczym: strącić zdobycz na ziemię.

poroże

parzyste wyrostki kostne nasadzane na możdżeniach samców (wyjątek: u renifera także samic) jeleniowatych. Poroże jest corocznie zrzucane i ponownie nasadzane. Poroże jelenia, łosia i (...)