Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: przezimek

przezimek

o zwierzynie urodzonej w ubiegłym roku.

Przezimek to termin używany w kontekście łowiectwa i odnosi się do młodej zwierzyny urodzonej w poprzednim roku. Stanowią one istotny obiekt obserwacji dla łowców, a także mają znaczenie dla celów ochrony przyrody, umożliwiając monitorowanie populacji i podejmowanie odpowiednich działań ochronnych. Zwierzęta młode oznaczane jako przezimki są z reguły jeszcze niedojrzałe, co sprawia, że często różnią się one od dorosłych osobników tego samego gatunku. Na przykład, przezimki jeleni mogą mieć mniejsze rogi w porównaniu z dorosłymi osobnikami. Dla łowców istotne jest monitorowanie liczby przezimek, aby ocenić liczebność populacji danego gatunku i podjąć odpowiednie środki ostrożności podczas polowań na te młode zwierzęta. Dodatkowo, przezimki mogą być bardziej podatne na polowania niż osobniki dorosłe, co stanowi ważne zagadnienie etyczne i ekologiczne.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj przezimek w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pieśń głuszca

głos wydawany przez tokującego koguta. Składa się z 4 wyraźnie oddzielonych zwrotek: klapanie powtarzane 5-15 razy przez około 4 s., trelowanie około 2 s., korkowanie - krótki główny ton (...)

pocisk

w broni myśliwskiej część naboju (rażąca); może być kula lub śrut (zob. amunicja myśliwska).

para, para, parka

samiec i samica tego samego gatunku.

pobudka

sygnał myśliwski grany na trąbce albo rogu, budzący myśliwych lub też oznajmiający rozpoczęcie polowama.

piórko malarskie

zob. ostrolotka.

parkoty

okres godowy u zajęcy (pierwsze parkoty przypadają na styczeń i luty).

położyć

powalić celnym strzałem grubego zwierza.

przyszłościowa sztuka

osobnik nadający się do dalszej hodowli.

poprawka

drugi strzał do tego samego celu (po pierwszym nieskutecznym).

pierzenie się

wymiana piór u ptaków.