Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: podskakiwać

podskakiwać

podchodzić tokującego głuszca. Polega to na szybkim podbiegnięciu w kierunku ptaka w trakcie głuchej pieśni - kiedy głuszec nie słyszy (zob. pieśń głuszca).

Podskakiwanie głuszca to technika polowania wykorzystująca naturalne zachowanie tego ptaka. Polega na szybkim podbiegnięciu w kierunku ptaka w trakcie jego głuchej pieśni, kiedy głuszec nie słyszy. Głos tokującego głuszcza składa się z 4 wyraźnie oddzielonych zwrotek: klapanie powtarzane 5-15 razy przez około 4 s., trelowanie około 2 s., korkowanie - krótki główny ton przypominający wyciągnięcie korka z butelki, oraz szlifowanie trwające 3-5 s. W czasie szlifowania ptak staje się głuchy, co jest wykorzystywane przez myśliwych podczas podskakiwania.

Aby skutecznie zastosować technikę podskakiwania, myśliwy musi być bardzo cichy i ostrożny, aby nie spłoszyć ptaka. Ponadto, musi posiadać dobre umiejętności obserwacji i orientacji w terenie, aby móc skutecznie zbliżyć się do głuszca. Jeśli uda mu się podskoczyć do ptaka, może łatwo go zdobyć.

Technika podskakiwania jest specyficzna dla polowania na głuszca i wymaga od myśliwego zarówno umiejętności w zakresie obserwacji i orientacji terenowej, jak i wielkiej ostrożności oraz cierpliwości.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj podskakiwać w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

prawo łowieckie

całokształt norm prawnych regulujących stosunki w zakresie organizacji i wykonywania łowiectwa. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych (...)

podrywać się

o ptakach: zrywać się do lotu.

pies podsokoli

pies legawy (najczęściej wyżeł) współpracujący w czasie polowania z ptakiem łowczym

poidło

naturalny lub sztuczny zbiornik z wodą, z którego korzysta zwierzyna.

pan bobrowy, pan bobrowy (dominus castorum)

najwyższy urzędnik pilnujący książęcego monopolu polowania na bobry. Podlegały mu zastępy bobrowników z całego kraju.

podprowadzać

o tropicielu lub psie myśliwskim: zaprowadzić myśliwego na spotkanie ze zwierzyną.

przepiórka, przepiórka (Coturnix coturnix L.)

ptak z rodziny bażantów podobny do kuropatwy, ale mniejszy. Na grzbiecie ma duże kremowobiale kreski. Długość ciała 20 cm, rozpiętość skrzydeł 34 cm, ciężar 50-140 g. Żyje na polach i (...)

Polski Związek Łowiecki

organizacja łowiecka powstała w 1923 r. z przekształcenia Centralnego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Obecnie PZŁ działa w oparciu o Ustawę z 17 czerwca 1959 r. i posiada statut nadany (...)

pyza

nos żubra i łosia.

pistonówka

inaczej kapiszonówka.