Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: parzyć się

parzyć się

o ptakach zaspokajających popęd płciowy.

Parzyć się to określenie, które odnosi się do zachowań ptaków, które służą do zaspokojenia ich popędu płciowego. Zazwyczaj jest to zachowanie, które występuje w okresie godowym, gdy ptaki szukają partnera. Parzenie się może mieć różne formy, w zależności od gatunku ptaka. Na przykład u niektórych gatunków ptaków można zaobserwować parzenie się w powietrzu, podczas gdy inne gatunki mogą parzyć się na ziemi lub na gałęzi drzewa.

Parzenie się jest często bardzo widowiskowe i może być łatwo rozpoznawalne dla obserwatora. Ptaki mogą wykonywać rytmiczne ruchy skrzydeł lub dziobem, a także wydawać charakterystyczne dźwięki. U niektórych gatunków ptaków można zaobserwować także inne formy parzenia się, takie jak tańce lub akrobatyka powietrzna.

Parzenie się jest ważnym elementem procesu godowego u ptaków i ma na celu pomoc w znalezieniu odpowiedniego partnera. Jest to także ważny element ewolucji i adaptacji ptaków do ich środowiska. Parzenie się jest czasami uważane za formę komunikacji między samcami i samicami, która pozwala im na lepsze poznanie siebie nawzajem i ocenienie ich atrakcyjności.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj parzyć się w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pudlarz

myśliwy, który podczas polowania grupowego oddał najwięcej chybionych strzałów

pień

wyrostek kostny na czole samców zwierzyny płowej, na którym nasadzane jest poroże.

polowanie zbiorowe

polowanie, w którym uczestniczy przynajmniej dwóch myśliwych, współpracujących ze sobą.

przetrzebić

zmniejszyć liczbę zwierzyny przez nadmierny odstrzał.

paprać się

o ptakach: kąpać się w piasku.

podrywać się

o ptakach: zrywać się do lotu.

płowa zwierzyna

myśliwska nazwa obejmująca: jelenie, samy, łosie i daniele.

puller

człowiek obsługujący maszyny do podawania rzutków.

podajnik

urządzenie w broni powtarzalnej podające, po wyrzuceniu łuski, kolejny nabój do komory nabojowej.

padać w ogniu

o zwierzynie, która strzelona dokładnie pozostaje na miejscu strzału.