Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: parzyć się

parzyć się

o ptakach zaspokajających popęd płciowy.

Parzyć się - termin odnoszący się do zachowań ptaków mających na celu zaspokojenie popędu płciowego podczas okresu godowego. Jest to zachowanie, które występuje w czasie poszukiwania partnera przez ptaki, a jego formy mogą się różnić w zależności od gatunku. Parzenie się może przybierać różne formy, takie jak parzenie się w powietrzu, na ziemi lub na gałęzi drzewa. Jest to zachowanie często bardzo widowiskowe i łatwo rozpoznawalne dla obserwatorów dzięki rytmicznym ruchom skrzydeł lub dziobem oraz wydawanym dźwiękom. Można zaobserwować także inne formy parzenia się, takie jak taniec czy akrobatyka powietrzna. Parzenie się stanowi istotny element procesu godowego u ptaków, pomagając im znaleźć odpowiedniego partnera, jak również odgrywa istotną rolę w ewolucji i adaptacji tych zwierząt do ich środowiska. Termin ten często jest uważany za sposób komunikacji między samcami i samicami, co pozwala im na lepsze poznanie siebie nawzajem oraz ocenienie ich atrakcyjności.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj parzyć się w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pudlarz

myśliwy, który podczas polowania grupowego oddał najwięcej chybionych strzałów

przetrzebić

zmniejszyć liczbę zwierzyny przez nadmierny odstrzał.

ponowa

świeży opad śniegu ułatwiający myśliwym tropienie. Idealne warunki do polowania.

poskromić

w sokolnictwie: zmusić ptaka łowczego do poddania się woli myśliwego.

podajnik

urządzenie w broni powtarzalnej podające, po wyrzuceniu łuski, kolejny nabój do komory nabojowej.

przybitka

1) wojłokowa, rodzaj korka oddzielającego w naboju śrutowym proch od śrutu;
2) tekturowa, zamykająca nabój śrutowy (zob. (...)

posadzić

o ptaku łowczym: strącić zdobycz na ziemię.

pancerz

1) upierzenie piersi głuszca;
2) płaszcz, zewnętrzna powłoka pocisku kulowego.

pozyskanie zwierzyny

wejście w posiadanie zwierzyny przez odstrzał lub odłów.

przecinka

wąska dróżka wycięta w lesie.