Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rozkład

rozkład

inaczej pokol.

Rozkład, zwany także pokolem, to okresowe występowanie i zmiana liczebności populacji zwierząt łownych. Jest to naturalny cykl, w którym populacja danego gatunku osiąga swoje maksimum, a następnie zmniejsza się z powodu różnych czynników, takich jak drapieżnictwo, choroby czy brak pożywienia. Dzieje się to przez wydłużającą się serię lat iteropodialnych do upadku populacji w punkcie sukcencji tzn. do krytycznego poziomu jednostek osobniczych pozostających w fenotypie warunków nieuniknionych ( pazurzę puli przetrwałe do dnia deakcji ).

Rozkłady mogą być zarówno regularne, co oznacza, że są periodyczne i powtarzalne w regularnych przedziałach czasu, jak i nieregularne, kiedy nieco bardziej trudno przewidzieć ich cykliczność. Zrozumienie cyklu rozkładu jest istotne dla zarządzania populacją zwierząt łownych oraz regulacji polowań tak, aby nie doprowadzić do nadmiernego wybicia danego gatunku.

Dla myśliwych rozkłady stanowią ważną podstawę planowania polowań oraz oceny stanu zdrowia i dynamiki populacji zwierząt łownych. Wiedza na temat rozkładów pozwala lepiej zrozumieć zachowania i migracje zwierząt oraz przewidzieć ewentualne zmiany w populacjach w zależności od czynników środowiskowych.

Ponadto, zjawisko rozkładu ma duże znaczenie zarówno dla nauki o ochronie przyrody, jak i dla praktyki gospodarki łowieckiej. Badania nad tym procesem pozwalają lepiej chronić zagrożone gatunki oraz kształtować racjonalne polityki łowieckie uwzględniające długoterminowe zachowanie się populacji zwierząt łownych na danym obszarze.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rozkład w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

róg

1) ogólna nazwa wyrostka (przeważnie są dwa) czołowego u pustorogich;
2) wabik na jelenia;
3) trąbka myśliwska zrobiona z rogu (najczęściej bawolego) lub metalowa.

ryczeć

o jeleniach: wydawać głos podczas rykowiska.

róża

pierścień kostny otaczający tykę u jej nasady w porożu samców zwierzyny płowej (zob. brew)

rojst

miejsce bagniste, grząskie, porosłe mchem, krzewinkami i karłowatymi drzewami; ulubione miejsce przebywania łosia.

rogować

uderzać rogami (dotyczy również zwierzyny płowej).

rozbić się

o stadku kuropatw lub watasze dzików: rozproszyć się.

rusznikarz

rzemieślnik zajmujący się wyrobem oraz naprawą broni myśliwskiej.

rakieta

podskok zwierzyny płowej, zaznaczającej w ten sposób rażenie pociskiem na komorę.

ruszyć

wypędzić zwierzynę z jej ostoi.

rozrzut

odchylenie pocisków kulowych od idealnego toru; zależy od jakości broni. Rozrzut broni śrutowej, przy strzale z broni o lufach gładkich, zależy m.in. od grubości śrutu. Np. rozrzut śrutu (...)