Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rozkład

rozkład

inaczej pokol.

Rozkład, zwany także pokolem, to okresowe występowanie i zmiana liczebności populacji zwierząt łownych. Jest to naturalny cykl, w którym populacja danego gatunku osiąga swoje maksimum, a następnie zmniejsza się z powodu różnych czynników, takich jak drapieżnictwo, choroby czy brak pożywienia. Dzieje się to przez wydłużającą się serię lat iteropodialnych do upadku populacji w punkcie sukcencji tzn. do krytycznego poziomu jednostek osobniczych pozostających w fenotypie warunków nieuniknionych ( pazurzę puli przetrwałe do dnia deakcji ).

Rozkłady mogą być zarówno regularne, co oznacza, że są periodyczne i powtarzalne w regularnych przedziałach czasu, jak i nieregularne, kiedy nieco bardziej trudno przewidzieć ich cykliczność. Zrozumienie cyklu rozkładu jest istotne dla zarządzania populacją zwierząt łownych oraz regulacji polowań tak, aby nie doprowadzić do nadmiernego wybicia danego gatunku.

Dla myśliwych rozkłady stanowią ważną podstawę planowania polowań oraz oceny stanu zdrowia i dynamiki populacji zwierząt łownych. Wiedza na temat rozkładów pozwala lepiej zrozumieć zachowania i migracje zwierząt oraz przewidzieć ewentualne zmiany w populacjach w zależności od czynników środowiskowych.

Ponadto, zjawisko rozkładu ma duże znaczenie zarówno dla nauki o ochronie przyrody, jak i dla praktyki gospodarki łowieckiej. Badania nad tym procesem pozwalają lepiej chronić zagrożone gatunki oraz kształtować racjonalne polityki łowieckie uwzględniające długoterminowe zachowanie się populacji zwierząt łownych na danym obszarze.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rozkład w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rzutek

krążek z łupliwego materiału, służący jako cel przy strzelaniu sportowym z myśliwskiej broni śrutowej. Rzutki są wyrzucane za pomocą specjalnych maszyn (zob. (...)

rozpórka

prawidło do suszenia skór futerkowych zwierząt łownych.

repetier

kulowa, powtarzalna broń myśliwska repetowana ręcznie.

rykoszet

szczególnie niebezpieczne odbicie się śrutu lub kuli od przedmiotów, powierzchni wody albo lodu. Powoduje to zmianę kierunku lotu pocisku, co może stać się przyczyną wpadku.

rogacz, rogacz, kozioł

samiec samy.

regulamin polowań

zbiór postanowień określających zasady postępowania na polowaniach: obejmuje VII rozdziałów: I - Przepisy ogólne, II - Przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach, III - Polowanie (...)

repetować

po oddaniu strzału usunąć łuskę i wprowadzić do komory nowy nabój, przesuwając ręcznie mechanizm zamka w repetierze.

róże

pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej

rusznikarz

rzemieślnik zajmujący się wyrobem oraz naprawą broni myśliwskiej.

rozłoga

rozpiętość tyk poroża zwierzyny płowej; mierzy się ją w najszerszym rozwarciu.