Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ruja

ruja

okres godowy samic ssaków.

Ruja to okres godowy samic ssaków, w którym zachodzi gotowość do zapłodnienia. Jest to cykliczny okres, trwający od kilku dni do kilku tygodni, zależnie od gatunku. Samice w tym czasie stają się bardziej aktywne i mogą wykazywać większą skłonność do przyciągania samców, podczas gdy samce mogą przejawiać agresję i zazdrość wobec innych osobników. Ochrona partnerki przez samca w tym czasie jest istotna dla sukcesu rozrodu. Samice zaś mogą wykazywać zwiększoną czujność i ostrożność w celu uniknięcia niebezpieczeństw.

Ruja jest kluczowym elementem procesu reprodukcyjnego u ssaków i odgrywa istotną rolę w zachowaniu oraz ewolucji gatunków. Okres ruji może mieć duże znaczenie dla łowców, ponieważ umożliwia określenie optymalnego momentu na polowanie na określone gatunki zwierząt. Dla naukowców zajmujących się hodowlą czy ochroną gatunków jest również istotne poznanie procesów związanych z rują, aby lepiej monitorować populacje ssaków i podejmować działania na rzecz ich ochrony lub przywrócenia odpowiednich proporcji płciowych oraz wzrostu populacji danej grupy ssaków.

Wiedza o dacie i przebiegu ruji danego gatunku ssaka jest niezbędna dla poprawnego zarządzania populacją, a także prowadzenia programów konserwacyjnych czy badawczych. W przypadku pewnych gatunków rywalizacja między samcami o dostęp do samic podczas rui może stanowić nie tylko aspekt biologiczny, ale również społeczno-ekologiczną wartość obserwacji tych zachowań. Zrozumienie mechanizmów związanych z rujami może przyczynić się do lepszego zrozumienia strategii rozrodczych oraz adaptacji różnych gatunków ssaków oraz ich wpływu na ekosystemy, co ma znaczenie zarówno naukowe jak i praktyczne.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ruja w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rogi

wyrostki kostne znajdujące się na kościach czołowych pustorogich (żubra, kozicy, muflona), otoczone pochwami rogowymi. Coroczny przyrost wysokości i grubości tworzy u ich nasady karb na (...)

ruszyć

wypędzić zwierzynę z jej ostoi.

rykowisko

okres godowy jeleni przypadający na drugą połowę września i pierwszą października: rykowisko ciche - jeżeli w tym okresie jelenie nie ryczą.

ruja

okres godowy samic ssaków.

ryczeć

o jeleniach: wydawać głos podczas rykowiska.

raciczki, raciczki, szpile

wyrostki rogowe znajdujące się powyżej racic u żubra, zwierzyny płowej, muflona, dzika i kozicy.

rohatyna

dawna myśliwska broń drzewcowa (dl. ok. 220 cm) o szerokim grocie, zaopatrzonym w wystający z boku hak-róg lub poprzeczkę.

RWS, RWS (Rheinisch Westfalisches Sprengstoff A.G.)

zachodnioniemiecka fabryka produkująca wysokiej jakości amunicje myśliwską.

rożeniec, rożeniec (Anas acuta L.)

ptak z rzędu blaszkodziobych należący do kaczek właściwych. Długość ciała do 73 cm, rozpiętość skrzydeł do 92 cm. W Polsce nieliczny przelotny ptak łowny.

rozłoga

rozpiętość tyk poroża zwierzyny płowej; mierzy się ją w najszerszym rozwarciu.