Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rzecznik dyscyplinarny

rzecznik dyscyplinarny

osoba prawna powoływana przez właściwe rady łowieckie. Do jego zadań należy przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela (zob. sąd łowiecki).

Rzecznik dyscyplinarny jest osobą prawną powoływaną przez właściwe rady łowieckie, której zadaniem jest przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela. Jego zadaniem jest również dbanie o to, aby wszyscy członkowie Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) przestrzegali ustaw, przepisów i regulaminów łowieckich oraz etyki łowieckiej.

Rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec członków PZŁ, którzy dopuścili się naruszenia tych zasad. Postępowanie to prowadzone jest przed sądem koleżeńskim PZŁ, który posiada dwie instancje: sąd wojewódzki i sąd główny. W roli oskarżyciela występuje rzecznik dyscyplinarny, a obrońcami są koledzy myśliwi. Sąd łowiecki może orzekać różne kary, takie jak ostrzeżenie, nagana, zawieszenie w prawach członka (od pół roku do 2 lat) oraz wykluczenie z PZŁ.

Rada łowiecka ma uprawnienie odwołania rzecznika dyscyplinarnego lub jego ponownego powołania na to stanowisko. Ponadto rada może skierować do rzecznika wnioski o podjęcie postępowań dyscyplinarnych wobec określonych jednostek bądź grup osób. Rada ma także możliwość kierowania do rzecznika dyscyplinarnego skarg na konkretne osoby lub grupy osób.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rzecznik dyscyplinarny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rusznikarz

rzemieślnik zajmujący się wyrobem oraz naprawą broni myśliwskiej.

rozpórka

prawidło do suszenia skór futerkowych zwierząt łownych.

rapcie

racice dzika.

rozerwanie

uszkodzenie lufy polegające na miejscowym rozerwaniu jej (zob. rozdęcie).

raróg, raróg (Falco cherrug Gray)

ptak drapieżny z rodziny sokołów, dawniej bardzo ceniony w sokolnictwie.

rożeniec, rożeniec (Anas acuta L.)

ptak z rzędu blaszkodziobych należący do kaczek właściwych. Długość ciała do 73 cm, rozpiętość skrzydeł do 92 cm. W Polsce nieliczny przelotny ptak łowny.

rykoszet

szczególnie niebezpieczne odbicie się śrutu lub kuli od przedmiotów, powierzchni wody albo lodu. Powoduje to zmianę kierunku lotu pocisku, co może stać się przyczyną wpadku.

ruja

okres godowy samic ssaków.

rojst

miejsce bagniste, grząskie, porosłe mchem, krzewinkami i karłowatymi drzewami; ulubione miejsce przebywania łosia.

rękawica sokolnicza

rękawica wykonana z grubej, miękkiej skóry, z dużym od dołu rozciętym rękawem, często bogato zdobiona.