Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rzecznik dyscyplinarny

rzecznik dyscyplinarny

osoba prawna powoływana przez właściwe rady łowieckie. Do jego zadań należy przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela (zob. sąd łowiecki).

Rzecznik dyscyplinarny jest osobą prawną powoływaną przez właściwe rady łowieckie, której zadaniem jest przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela. Jego zadaniem jest również dbanie o to, aby wszyscy członkowie Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) przestrzegali ustaw, przepisów i regulaminów łowieckich oraz etyki łowieckiej.

Rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec członków PZŁ, którzy dopuścili się naruszenia tych zasad. Postępowanie to prowadzone jest przed sądem koleżeńskim PZŁ, który ma dwie instancje: sąd wojewódzki i sąd główny. Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny, a obrońcami koledzy myśliwi. Sąd łowiecki może orzekać następujące kary: ostrzeżenie, nagana, zawieszenie w prawach członka (od pół roku do 2 lat) oraz wykluczenie z PZŁ.

Rada łowiecka ma prawo odwołać rzecznika dyscyplinarnego lub go powołać na nowo. Rada może również skierować do rzecznika dyscyplinarnego wnioski o podjęcie postępowań dyscyplinarnych wobec określonych osób lub grup osób. Rada może również skierować do rzecznika dyscyplinarnego skargi na dane osoby lub grupy osób.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rzecznik dyscyplinarny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rogować

uderzać rogami (dotyczy również zwierzyny płowej).

rozdęcie

uszkodzenie lufy polegające na miejscowym zwiększeniu średnicy jej przewodu. Najczęstszą przyczyną rozdęcia jest zatkanie końca lufy (np. śniegiem) podczas strzału. Jest to bardzo (...)

rozkład

inaczej pokol.

ruja

okres godowy samic ssaków.

roczniak

zwierzę jednoroczne.

rogacz, rogacz, kozioł

samiec samy.

rabiec

młody ptak łowczy, jeszcze pstrokaty; lub (z ros.), młody sokół lub jastrząb, nazwa od rabego koloru upierzenia

rakieta

podskok zwierzyny płowej, zaznaczającej w ten sposób rażenie pociskiem na komorę.

rwać się

o ptactwie: podrywać się do lotu.

rant

inaczej kryza.