Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rzecznik dyscyplinarny

rzecznik dyscyplinarny

osoba prawna powoływana przez właściwe rady łowieckie. Do jego zadań należy przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela (zob. sąd łowiecki).

Rzecznik dyscyplinarny jest osobą prawną powoływaną przez właściwe rady łowieckie, której zadaniem jest przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela. Jego zadaniem jest również dbanie o to, aby wszyscy członkowie Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) przestrzegali ustaw, przepisów i regulaminów łowieckich oraz etyki łowieckiej.

Rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec członków PZŁ, którzy dopuścili się naruszenia tych zasad. Postępowanie to prowadzone jest przed sądem koleżeńskim PZŁ, który ma dwie instancje: sąd wojewódzki i sąd główny. Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny, a obrońcami koledzy myśliwi. Sąd łowiecki może orzekać następujące kary: ostrzeżenie, nagana, zawieszenie w prawach członka (od pół roku do 2 lat) oraz wykluczenie z PZŁ.

Rada łowiecka ma prawo odwołać rzecznika dyscyplinarnego lub go powołać na nowo. Rada może również skierować do rzecznika dyscyplinarnego wnioski o podjęcie postępowań dyscyplinarnych wobec określonych osób lub grup osób. Rada może również skierować do rzecznika dyscyplinarnego skargi na dane osoby lub grupy osób.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rzecznik dyscyplinarny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rwać się

o ptactwie: podrywać się do lotu.

racica

rozdwojone kopyto u żubra, zwierzyny płowej, muflona, dzika i kozicy.

róże

pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej

rosochy

poroże łosia łopatacza prawidłowo rozwinięte, mające kształt łopat z licznymi pasynkami.

rogacz, rogacz, kozioł

samiec samy.

rakieta

podskok zwierzyny płowej, zaznaczającej w ten sposób rażenie pociskiem na komorę.

rudel

stadko, stado saren

rapeta

noga dzika.

raróg, raróg (Falco cherrug Gray)

ptak drapieżny z rodziny sokołów, dawniej bardzo ceniony w sokolnictwie.

rogi

wyrostki kostne znajdujące się na kościach czołowych pustorogich (żubra, kozicy, muflona), otoczone pochwami rogowymi. Coroczny przyrost wysokości i grubości tworzy u ich nasady karb na (...)