Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rzutkarz

rzutkarz

myśliwy strzelający sportowo do rzutków.

Rzutkarz to myśliwy, który strzela sportowo do rzutków. Jest to jeden z najbardziej popularnych sportów łowieckich, w którym uczestnicy strzelają do metalowych lub drewnianych rzutek za pomocą broni palnej. Celem jest trafienie w cel z jak największej odległości. Rzutkarstwo może być uprawiane na poligonach strzeleckich lub na specjalnie przygotowanych torach rzutkarskich.

Rzutkarstwo wymaga od myśliwego precyzyjnego celowania i doskonałej techniki strzelania. Aby osiągnąć sukces, myśliwy musi mieć dobrą koordynację oko-ręka i umieć utrzymać stały poziom skupienia. Ponadto, musi on mieć dobre wyczucie dystansu i wiedzieć, jak dostosować siłę strzału do odległości celu.

Rzutkarstwo jest często uprawiane jako forma rekreacji lub sportu, ale może być również używane do treningu myśliwych i służb mundurowych. Wielu myśliwych uważa rzutkarstwo za doskonały sposób na poprawienie swoich umiejętności strzeleckich i utrzymanie ich na wysokim poziomie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rzutkarz w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

róg

1) ogólna nazwa wyrostka (przeważnie są dwa) czołowego u pustorogich;
2) wabik na jelenia;
3) trąbka myśliwska zrobiona z rogu (najczęściej bawolego) lub metalowa.

rozkład

inaczej pokol.

rusznikarz

rzemieślnik zajmujący się wyrobem oraz naprawą broni myśliwskiej.

racica

rozdwojone kopyto u żubra, zwierzyny płowej, muflona, dzika i kozicy.

regulamin polowań

zbiór postanowień określających zasady postępowania na polowaniach: obejmuje VII rozdziałów: I - Przepisy ogólne, II - Przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach, III - Polowanie (...)

rogi

wyrostki kostne znajdujące się na kościach czołowych pustorogich (żubra, kozicy, muflona), otoczone pochwami rogowymi. Coroczny przyrost wysokości i grubości tworzy u ich nasady karb na (...)

repetier

kulowa, powtarzalna broń myśliwska repetowana ręcznie.

rozpórka

prawidło do suszenia skór futerkowych zwierząt łownych.

rusznikarstwo

wyrób oraz naprawa ręcznej broni palnej.

róża

pierścień kostny otaczający tykę u jej nasady w porożu samców zwierzyny płowej (zob. brew)