Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rzutkarz

rzutkarz

myśliwy strzelający sportowo do rzutków.

Rzutkarz to myśliwy, który specjalizuje się w strzelaniu do rzutków. Jest to forma sportu łowieckiego, w której uczestnicy używają broni palnej do strzelania do metalowych lub drewnianych rzutek. Celem jest trafienie w cel z jak największej odległości. Rzutkarstwo wymaga od myśliwego precyzyjnego celowania, doskonałej techniki strzelania oraz umiejętności utrzymania stałego poziomu skupienia. Dodatkowo, rzutkarz powinien posiadać dobrą koordynację oko-ręka i umieć dostosować siłę strzału do odległości celu.

Rzutkarstwo może być uprawiane na poligonach strzeleckich lub na specjalnie przygotowanych torach rzutkarskich. Jest popularną formą rekreacji i sportu wśród myśliwych, jednak może także służyć jako trening dla myśliwych i służb mundurowych. Wielu praktykujących tę dyscyplinę traktuje ją jako doskonały sposób na poprawę swoich umiejętności strzeleckich i utrzymanie ich na wysokim poziomie. Dzięki rzutkarstwu myśliwi mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie precyzji strzałów oraz wyczucia dystansu, co przekłada się na lepsze wyniki podczas polowania czy innych sytuacji wymagających użycia broni palnej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rzutkarz w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rożeniec, rożeniec (Anas acuta L.)

ptak z rzędu blaszkodziobych należący do kaczek właściwych. Długość ciała do 73 cm, rozpiętość skrzydeł do 92 cm. W Polsce nieliczny przelotny ptak łowny.

ryk

głos jelenia byka w okresie rykowiska.

rozdęcie

uszkodzenie lufy polegające na miejscowym zwiększeniu średnicy jej przewodu. Najczęstszą przyczyną rozdęcia jest zatkanie końca lufy (np. śniegiem) podczas strzału. Jest to bardzo (...)

rohatyna

dawna myśliwska broń drzewcowa (dl. ok. 220 cm) o szerokim grocie, zaopatrzonym w wystający z boku hak-róg lub poprzeczkę.

róża

pierścień kostny otaczający tykę u jej nasady w porożu samców zwierzyny płowej (zob. brew)

rozłoga

rozpiętość tyk poroża zwierzyny płowej; mierzy się ją w najszerszym rozwarciu.

rozbić się

o stadku kuropatw lub watasze dzików: rozproszyć się.

rzecznik dyscyplinarny

osoba prawna powoływana przez właściwe rady łowieckie. Do jego zadań należy przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela (zob. (...)

róg

1) ogólna nazwa wyrostka (przeważnie są dwa) czołowego u pustorogich;
2) wabik na jelenia;
3) trąbka myśliwska zrobiona z rogu (najczęściej bawolego) lub metalowa.

rakieta

podskok zwierzyny płowej, zaznaczającej w ten sposób rażenie pociskiem na komorę.