Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rzutkarz

rzutkarz

myśliwy strzelający sportowo do rzutków.

Rzutkarz to myśliwy, który strzela sportowo do rzutków. Jest to jeden z najbardziej popularnych sportów łowieckich, w którym uczestnicy strzelają do metalowych lub drewnianych rzutek za pomocą broni palnej. Celem jest trafienie w cel z jak największej odległości. Rzutkarstwo może być uprawiane na poligonach strzeleckich lub na specjalnie przygotowanych torach rzutkarskich.

Rzutkarstwo wymaga od myśliwego precyzyjnego celowania i doskonałej techniki strzelania. Aby osiągnąć sukces, myśliwy musi mieć dobrą koordynację oko-ręka i umieć utrzymać stały poziom skupienia. Ponadto, musi on mieć dobre wyczucie dystansu i wiedzieć, jak dostosować siłę strzału do odległości celu.

Rzutkarstwo jest często uprawiane jako forma rekreacji lub sportu, ale może być również używane do treningu myśliwych i służb mundurowych. Wielu myśliwych uważa rzutkarstwo za doskonały sposób na poprawienie swoich umiejętności strzeleckich i utrzymanie ich na wysokim poziomie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rzutkarz w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rant

inaczej kryza.

rusznikarz

rzemieślnik zajmujący się wyrobem oraz naprawą broni myśliwskiej.

rzecznik dyscyplinarny

osoba prawna powoływana przez właściwe rady łowieckie. Do jego zadań należy przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela (zob. (...)

roczniak

zwierzę jednoroczne.

rozdęcie

uszkodzenie lufy polegające na miejscowym zwiększeniu średnicy jej przewodu. Najczęstszą przyczyną rozdęcia jest zatkanie końca lufy (np. śniegiem) podczas strzału. Jest to bardzo (...)

rapeta

noga dzika.

rwać się

o ptactwie: podrywać się do lotu.

rozmnażanie

wytwarzanie potomstwa. Istotna cecha żywej materii, zapewniająca ciągłość życia mimo zamierania osobników.

RWS, RWS (Rheinisch Westfalisches Sprengstoff A.G.)

zachodnioniemiecka fabryka produkująca wysokiej jakości amunicje myśliwską.

rosochy

poroże łosia łopatacza prawidłowo rozwinięte, mające kształt łopat z licznymi pasynkami.