Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rozrzut

rozrzut

odchylenie pocisków kulowych od idealnego toru; zależy od jakości broni. Rozrzut broni śrutowej, przy strzale z broni o lufach gładkich, zależy m.in. od grubości śrutu. Np. rozrzut śrutu nr 6 (2,5 mm) jest 2 razy większy niż śrutu nr 1 (3,75 mm). Rozrzut śrutu nr 1 wystrzelonego z broni dobrej jakości przy odległościach: 15 m - koło o średnicy 20 cm, 30 m- koło o średnicy 59 cm, 50 m - koło o średnicy 100 cm (zob. pokrycie). Rozrzut pocisków kulowych z broni o lufach gładkich decyduje o jej przydatności do polowania na grubą zwierzynę. Średnica koła (tarczy), w którym znalazły się trzy kule wystrzelone z odległości 35 m wyznacza ocenę: 7 cm - celująca, 10 cm - bardzo dobra, 17 cm - dobra, 24 cm - dostateczna.

Rozrzut pocisków kulowych z broni lufowanej zależy od jakości lufy, długości i zakończenia lufy, rodzaju i grubości prochu, wagi i kształtu pocisku oraz jego prędkości. Przy strzale z broni o lufach gładkich, rozrzut pocisków kulowych wynosi ok. 10 cm przy odległości 15 m, ok. 30 cm przy odległości 30 m i ok. 50 cm przy odległości 50 m. W praktyce myśliwskiej, do natychmiastowego ubicia zwierzyny drobnej potrzeba minimum następującej liczby trafień (przy przeciętnej odległości strzału): ||tabela||

Rozrzut śrutu zależy od jakości broni, grubości śrutu oraz odległości strzału. Przy strzale z broni o lufach gładkich, rozrzut śrutu nr 6 (2,5 mm) jest 2 razy większy niż śrutu nr 1 (3,75 mm). Rozrzut śrutu nr 1 wystrzelonego z broni dobrej jakości przy odległościach: 15 m - koło o średnicy 20 cm, 30 m- koło o średnicy 59 cm, 50 m - koło o średnicy 100 cm (zob. pokrycie ). Kryterium oceny jakości broni i amunicji śrutowej określone procentem śrutu, jaki trafia w tarczę o średnicy 75 cm przy strzale z odległości 35 m. Normalne dubeltówki powinny mieć pokrycie od 55%-70%, natomiast wysokiej klasy nawet ponad 75%. Pokrycie zależy m.in. od jakości, długości i zakończenia (czok, pólczok itp.) luf.

Rozrzut to ważny parametr broni myśliwskiej i amunicji. Jest to cecha decydująca o jej skuteczności w polowaniu na grubą zwierzynę. Im większy rozrzut tym trudniejsze będzie trafienie w cel. Dlatego też myśliwi starają się ustalić optymalny rozmiar tarczy do celowania oraz minimalną liczbę trafień potrzebnych do natychmiastowego ubicia zwierzyny drobnej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rozrzut w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rozkład

inaczej pokol.

rzutek

krążek z łupliwego materiału, służący jako cel przy strzelaniu sportowym z myśliwskiej broni śrutowej. Rzutki są wyrzucane za pomocą specjalnych maszyn (zob. (...)

rojst

miejsce bagniste, grząskie, porosłe mchem, krzewinkami i karłowatymi drzewami; ulubione miejsce przebywania łosia.

rapeta

noga dzika.

róża

pierścień kostny otaczający tykę u jej nasady w porożu samców zwierzyny płowej (zob. brew)

rosochy

poroże łosia łopatacza prawidłowo rozwinięte, mające kształt łopat z licznymi pasynkami.

rękawica sokolnicza

rękawica wykonana z grubej, miękkiej skóry, z dużym od dołu rozciętym rękawem, często bogato zdobiona.

rozłoga

rozpiętość tyk poroża zwierzyny płowej; mierzy się ją w najszerszym rozwarciu.

racica

rozdwojone kopyto u żubra, zwierzyny płowej, muflona, dzika i kozicy.

roczniak

zwierzę jednoroczne.