Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: regulamin polowań

regulamin polowań

zbiór postanowień określających zasady postępowania na polowaniach: obejmuje VII rozdziałów: I - Przepisy ogólne, II - Przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach, III - Polowanie indywidualne, IV - Polowanie zbiorowe, V - Rozstrzyganie spornych strzałów, VI - Polowania z ptakami łowczymi, VII - Kary.

Regulamin polowań jest dokumentem, który określa zasady postępowania na polowaniach. Zawiera on szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, zachowania i obowiązków uczestników polowań. Regulamin składa się z siedmiu rozdziałów, które obejmują przepisy ogólne, przepisy dotyczące bezpieczeństwa na polowaniach, polowanie indywidualne, polowanie zbiorowe, rozstrzyganie spornych strzałów, polowania z ptakami łowczymi oraz kary.

Pierwszy rozdział regulaminu dotyczy przepisów ogólnych i określa m.in. czas trwania polowań, rodzaje broni i amunicji dozwolone na polowaniu oraz obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień do udziału w polowaniu. Drugi rozdział regulaminu skupia się na przepisach dotyczących bezpieczeństwa na polowaniach. Określa on m.in., że uczestnicy muszą być odpowiednio ubrani i wyposażeni w sprzęt ochronny oraz że należy stosować się do wszelkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Trzeci rozdział regulaminu dotyczy polowań indywidualnych i określa m.in., jakie dzikie zwierzyny można łowić indywidualnie oraz jakie są dopuszczalne metody połowu. Czwarty rozdział regulaminu skupia się na polowaniach zbiorowych i określa m.in., jakie dzikie zwierzyny można łowić w grupie oraz jakie są dopuszczalne metody połowu. Piąty rozdział regulaminu dotyczy rozstrzygania spornych strzałów i określa m.in., kto ma prawo do dzikich zwierzyn po strzałach niespornych oraz jak powinny być one podliczone.

Szesnasty rozdział regulaminu dotyczy polowań z ptakami łowczymi i określa m.in., jakie ptaki łowne są do tego dopuszczone oraz jak powinny być one uwiązywane i prowadzone podczas polowań. Ostatni rozdział regulaminu dotyczy kar i określa m.in., jakie sankcje grozić mogą uczestnikom naruszenia przeznaczonego im postanowieniom regulaminu.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj regulamin polowań w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

racica

rozdwojone kopyto u żubra, zwierzyny płowej, muflona, dzika i kozicy.

rożeniec, rożeniec (Anas acuta L.)

ptak z rzędu blaszkodziobych należący do kaczek właściwych. Długość ciała do 73 cm, rozpiętość skrzydeł do 92 cm. W Polsce nieliczny przelotny ptak łowny.

rujowisko

zagłębienie w ziemi wykonane przez daniela przednimi badylami, w kórym odbywa się pokrywanie łań.

rosochy

poroże łosia łopatacza prawidłowo rozwinięte, mające kształt łopat z licznymi pasynkami.

rohatyna

dawna myśliwska broń drzewcowa (dl. ok. 220 cm) o szerokim grocie, zaopatrzonym w wystający z boku hak-róg lub poprzeczkę.

repetować

po oddaniu strzału usunąć łuskę i wprowadzić do komory nowy nabój, przesuwając ręcznie mechanizm zamka w repetierze.

rzecznik dyscyplinarny

osoba prawna powoływana przez właściwe rady łowieckie. Do jego zadań należy przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela (zob. (...)

rusznikarz

rzemieślnik zajmujący się wyrobem oraz naprawą broni myśliwskiej.

ryk

głos jelenia byka w okresie rykowiska.

rwać się

o ptactwie: podrywać się do lotu.