Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: regulamin polowań

regulamin polowań

zbiór postanowień określających zasady postępowania na polowaniach: obejmuje VII rozdziałów: I - Przepisy ogólne, II - Przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach, III - Polowanie indywidualne, IV - Polowanie zbiorowe, V - Rozstrzyganie spornych strzałów, VI - Polowania z ptakami łowczymi, VII - Kary.

Regulamin polowań to dokument określający zasady postępowania na polowaniach, obejmujący szereg szczegółowych wytycznych oraz przepisów. Składa się z siedmiu rozdziałów, a każdy z nich reguluje inne aspekty polowań.

Pierwszy rozdział zawiera przepisy ogólne dotyczące czasu trwania polowania, rodzajów broni i amunicji dozwolonych na polowaniu, a także wymóg posiadania odpowiednich uprawnień do udziału w polowaniu.

Drugi rozdział skupia się natomiast na przepisach dotyczących bezpieczeństwa podczas polowań, określając m.in. odpowiednie ubranie i wyposażenie w sprzęt ochronny dla uczestników oraz konieczność przestrzegania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Trzeci rozdział regulaminu dotyczy polowań indywidualnych i określa, które dzikie zwierzęta mogą być łowione indywidualnie oraz dopuszczalne metody połowu.

Czwarty rozdział koncentruje się na polowaniach zbiorowych, określając zasady dotyczące łowienia dzikiej zwierzyny w grupie oraz dopuszczalne metody połowu.

Kolejny, piąty rozdział regulaminu skupia się na sposobie rozstrzygania spornych sytuacji związanych ze strzałami podczas polowania, wskazując, kto ma prawo do dzikiej zwierzyny po niezakwestionowanym strzale oraz jakie procedury powinny być stosowane do podliczenia zdobytej zwierzyny.

Szesnasty rozdział regulaminu reguluje kwestię polowań z udziałem ptaków łownych, precyzując, które gatunki ptaków są do tego celu dopuszczone oraz określając warunki uwiązania i prowadzenia ptaków podczas polowań.

Ostatni rozdział regulaminu traktuje o kwestiach kar, precyzując sankcje grożące uczestnikom naruszającym postanowienia zawarte w regulaminie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj regulamin polowań w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rozłoga

rozpiętość tyk poroża zwierzyny płowej; mierzy się ją w najszerszym rozwarciu.

rzecznik dyscyplinarny

osoba prawna powoływana przez właściwe rady łowieckie. Do jego zadań należy przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela (zob. (...)

rant

inaczej kryza.

rosochy

poroże łosia łopatacza prawidłowo rozwinięte, mające kształt łopat z licznymi pasynkami.

rudel

stadko, stado saren

rapcie

racice dzika.

repetować

po oddaniu strzału usunąć łuskę i wprowadzić do komory nowy nabój, przesuwając ręcznie mechanizm zamka w repetierze.

róże

pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej

ryś, ryś (Felis lynx L.)

drapieżnik z rodziny kotowatych. Posiada długie kończyny, bokobrody i pędzelki włosów na uszach. Długość ciała 70-130 cm, ogona 15-31 cm, ciężar 16-38 kg. Wierzch ciała szarorudy z (...)

racica

rozdwojone kopyto u żubra, zwierzyny płowej, muflona, dzika i kozicy.