Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: regulamin polowań

regulamin polowań

zbiór postanowień określających zasady postępowania na polowaniach: obejmuje VII rozdziałów: I - Przepisy ogólne, II - Przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach, III - Polowanie indywidualne, IV - Polowanie zbiorowe, V - Rozstrzyganie spornych strzałów, VI - Polowania z ptakami łowczymi, VII - Kary.

Regulamin polowań jest dokumentem, który określa zasady postępowania na polowaniach. Zawiera on szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, zachowania i obowiązków uczestników polowań. Regulamin składa się z siedmiu rozdziałów, które obejmują przepisy ogólne, przepisy dotyczące bezpieczeństwa na polowaniach, polowanie indywidualne, polowanie zbiorowe, rozstrzyganie spornych strzałów, polowania z ptakami łowczymi oraz kary.

Pierwszy rozdział regulaminu dotyczy przepisów ogólnych i określa m.in. czas trwania polowań, rodzaje broni i amunicji dozwolone na polowaniu oraz obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień do udziału w polowaniu. Drugi rozdział regulaminu skupia się na przepisach dotyczących bezpieczeństwa na polowaniach. Określa on m.in., że uczestnicy muszą być odpowiednio ubrani i wyposażeni w sprzęt ochronny oraz że należy stosować się do wszelkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Trzeci rozdział regulaminu dotyczy polowań indywidualnych i określa m.in., jakie dzikie zwierzyny można łowić indywidualnie oraz jakie są dopuszczalne metody połowu. Czwarty rozdział regulaminu skupia się na polowaniach zbiorowych i określa m.in., jakie dzikie zwierzyny można łowić w grupie oraz jakie są dopuszczalne metody połowu. Piąty rozdział regulaminu dotyczy rozstrzygania spornych strzałów i określa m.in., kto ma prawo do dzikich zwierzyn po strzałach niespornych oraz jak powinny być one podliczone.

Szesnasty rozdział regulaminu dotyczy polowań z ptakami łowczymi i określa m.in., jakie ptaki łowne są do tego dopuszczone oraz jak powinny być one uwiązywane i prowadzone podczas polowań. Ostatni rozdział regulaminu dotyczy kar i określa m.in., jakie sankcje grozić mogą uczestnikom naruszenia przeznaczonego im postanowieniom regulaminu.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj regulamin polowań w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

róże

pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej

rohatyna

dawna myśliwska broń drzewcowa (dl. ok. 220 cm) o szerokim grocie, zaopatrzonym w wystający z boku hak-róg lub poprzeczkę.

rozrzut

odchylenie pocisków kulowych od idealnego toru; zależy od jakości broni. Rozrzut broni śrutowej, przy strzale z broni o lufach gładkich, zależy m.in. od grubości śrutu. Np. rozrzut śrutu (...)

rojst

miejsce bagniste, grząskie, porosłe mchem, krzewinkami i karłowatymi drzewami; ulubione miejsce przebywania łosia.

rękawica sokolnicza

rękawica wykonana z grubej, miękkiej skóry, z dużym od dołu rozciętym rękawem, często bogato zdobiona.

róża daszkowa

róża o kształcie spadzistym.

raciczki, raciczki, szpile

wyrostki rogowe znajdujące się powyżej racic u żubra, zwierzyny płowej, muflona, dzika i kozicy.

rozkład

inaczej pokol.

rozdęcie

uszkodzenie lufy polegające na miejscowym zwiększeniu średnicy jej przewodu. Najczęstszą przyczyną rozdęcia jest zatkanie końca lufy (np. śniegiem) podczas strzału. Jest to bardzo (...)

róg

1) ogólna nazwa wyrostka (przeważnie są dwa) czołowego u pustorogich;
2) wabik na jelenia;
3) trąbka myśliwska zrobiona z rogu (najczęściej bawolego) lub metalowa.