Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rozłoga

rozłoga

rozpiętość tyk poroża zwierzyny płowej; mierzy się ją w najszerszym rozwarciu.

Rozłoga to szczególny rodzaj miary, która jest używana do określenia rozpiętości tyk poroża zwierzyny płowej. Jest to mierzona w najszerszym rozwarciu, co oznacza, że wymiar ten jest mierzony od jednego końca do drugiego. Mierzy się go zazwyczaj w centymetrach lub calach. Rozłoga jest często używana przez myśliwych do określenia wielkości i wieku zwierzyny płowej.

Rozłoga może być również używana do określenia wartości trofeum. W przypadku dzików, rozłoga jest często uważana za ważny czynnik w ocenie wartości trofeum. Im większa rozłoga, tym większa wartość trofeum. W przypadku danieli, rozłoga jest równie ważna, ale może być mniej istotna niż inne cechy, takie jak kolor i kształt rogów.

Rozłoga może być również uważana za ważny czynnik w ocenie stanu zdrowia zwierzyny płowej. Zazwyczaj im większa rozpiętość tyk poroża, tym lepszy stan zdrowia ma zwierzyna. Myśliwi mogą również uważnie obserwować rozpiętość tyk poroża, aby ocenić czy dana zwierzyna jest w dobrym stanie fizycznym i czy może być łowiona bezpiecznie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rozłoga w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

RWS, RWS (Rheinisch Westfalisches Sprengstoff A.G.)

zachodnioniemiecka fabryka produkująca wysokiej jakości amunicje myśliwską.

ryczeć

o jeleniach: wydawać głos podczas rykowiska.

rozbić się

o stadku kuropatw lub watasze dzików: rozproszyć się.

rozładowanie

wyjęcie naboi z broni.

rapcie

racice dzika.

rwać się

o ptactwie: podrywać się do lotu.

rzucać

o zwierzynie czworonożnej: wydawać potomstwo na świat.

rogacz, rogacz, kozioł

samiec samy.

rakieta

podskok zwierzyny płowej, zaznaczającej w ten sposób rażenie pociskiem na komorę.

ruja

okres godowy samic ssaków.