Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rogować

rogować

uderzać rogami (dotyczy również zwierzyny płowej).

Rogowanie to zachowanie, które występuje u zwierzyny płowej, takiej jak jelenie, sarny i daniele. Jest to zachowanie agresywne, w którym samce uderzają rogami w celu obrony swojego terytorium lub w celu zdobycia partnerki. Rogowanie może być również używane do walki między samcami o dominację. Samce mogą również rogować w celu ostrzegania innych samców przed wejściem na ich terytorium.

Rogowanie jest często widoczne w okresie godowym, gdy samce walczą o partnerki. Samce mogą również rogować w celu ostrzegania innych samców przed wejściem na ich terytorium. Rogowanie może być również używane do walki między samcami o dominację. Samce mogą również rogować w celu ostrzegania innych samców przed wejściem na ich terytorium.

Rogowanie może być bardzo głośne i może trwać od kilku sekund do kilku minut. Zazwyczaj samce stają naprzeciwko siebie i uderzają rogami, a następnie skaczą i obracają się wokół siebie, aby uniknąć ciosu. Rogowanie jest czasami poprzedzone postawieniem się twarzą w twarz i pokazaniem siły przez oba samce.

Rogowanie jest ważnym elementem łowiectwa, ponieważ pozwala myśliwym określić liczbę i rodzaj zwierzyny płowej na danym obszarze oraz pozwala im lepiej zrozumieć jej zachowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rogować w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

RWS, RWS (Rheinisch Westfalisches Sprengstoff A.G.)

zachodnioniemiecka fabryka produkująca wysokiej jakości amunicje myśliwską.

rozbić się

o stadku kuropatw lub watasze dzików: rozproszyć się.

rzecznik dyscyplinarny

osoba prawna powoływana przez właściwe rady łowieckie. Do jego zadań należy przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela (zob. (...)

racica

rozdwojone kopyto u żubra, zwierzyny płowej, muflona, dzika i kozicy.

rogi

wyrostki kostne znajdujące się na kościach czołowych pustorogich (żubra, kozicy, muflona), otoczone pochwami rogowymi. Coroczny przyrost wysokości i grubości tworzy u ich nasady karb na (...)

ryczeć

o jeleniach: wydawać głos podczas rykowiska.

rujowisko

zagłębienie w ziemi wykonane przez daniela przednimi badylami, w kórym odbywa się pokrywanie łań.

róg

1) ogólna nazwa wyrostka (przeważnie są dwa) czołowego u pustorogich;
2) wabik na jelenia;
3) trąbka myśliwska zrobiona z rogu (najczęściej bawolego) lub metalowa.

rudel

stadko, stado saren

rwać się

o ptactwie: podrywać się do lotu.