Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: róża

róża

pierścień kostny otaczający tykę u jej nasady w porożu samców zwierzyny płowej (zob. brew)

Róża to pierścień kostny, który otacza tykę u jej nasady w porożu samców zwierzyny płowej. Jest to element anatomiczny, który można zobaczyć na zewnątrz, a jego wygląd jest charakterystyczny dla danego gatunku. Róża jest często mylona z brewią, która jest również częścią anatomii samca zwierzyny płowej. Jednak róża ma inny kształt i umiejscowienie niż brew.

Róża jest szczególnie widoczna u niektórych ptaków, takich jak głuszec czy cietrzew. Jest to czerwona narośl nad okiem w kształcie półksiężyca. U niektórych gatunków ptaków róża może być bardzo duża i wyraźnie widoczna, podczas gdy u innych może być mniejsza i trudniejsza do zauważenia.

Róża ma ważne znaczenie dla łowiectwa, ponieważ pozwala łowcom określić gatunek zwierzyny płowej, na którą polują. Ponadto róża jest często uważana za oznakę mocy i siły samca danego gatunku i może być wykorzystywana do określenia jego statusu społecznego w stadzie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj róża w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

róża

pierścień kostny otaczający tykę u jej nasady w porożu samców zwierzyny płowej (zob. brew)

rujka

glos wydawany przez byka łosia (rżenie) podczas pokrywania klępy.

rzecznik dyscyplinarny

osoba prawna powoływana przez właściwe rady łowieckie. Do jego zadań należy przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela (zob. (...)

raróg, raróg (Falco cherrug Gray)

ptak drapieżny z rodziny sokołów, dawniej bardzo ceniony w sokolnictwie.

rant

inaczej kryza.

repetier

kulowa, powtarzalna broń myśliwska repetowana ręcznie.

rozerwanie

uszkodzenie lufy polegające na miejscowym rozerwaniu jej (zob. rozdęcie).

rozłoga

rozpiętość tyk poroża zwierzyny płowej; mierzy się ją w najszerszym rozwarciu.

rusznikarstwo

wyrób oraz naprawa ręcznej broni palnej.

ruszyć

wypędzić zwierzynę z jej ostoi.