Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: racica

racica

rozdwojone kopyto u żubra, zwierzyny płowej, muflona, dzika i kozicy.

Racica to termin łowiecki oznaczający rozdwojone kopyto u różnych gatunków zwierzyny, takich jak żubr, muflon, dzik czy kozica. Jest to charakterystyczna cecha ich anatomii, która wpływa na sposób poruszania się tych zwierząt oraz jest ważnym elementem identyfikacyjnym. Kopyto każdej z tych zwierząt może mieć od dwóch do czterech palców, które ułożone są wzdłuż osi dłoniowej lub stępowej. Rozwidlenie kopyta znacznie zwiększa stabilność i przyczepność podłoża, co umożliwia zwierzętom poruszanie się po trudnym terenie.

Racice stanowią istotny element dla myśliwych, ponieważ pozwalają one na identyfikację śladów i tropów konkretnego gatunku zwierzyny. Rozmiar i kształt racic mogą się różnić w zależności od gatunku oraz warunków środowiskowych, w których zwierzęta zamieszkują. Dzięki temu myśliwi mogą dokonywać analizy śladów oraz tropu i wnioskować o obecności określonego gatunku w danym obszarze łowieckim.

Ponadto, pojęcie "racica" często używane jest również w kontekście ochrony i monitorowania populacji dziko żyjącej zwierzyny. Obserwacja śladów racic może dostarczyć informacji na temat migracji i zachowań terytorialnych danego gatunku, co jest istotne dla badań naukowych oraz planowania działań mających na celu ochronę populacji zwierząt.

Warto zaznaczyć, że analiza racic ma także znaczenie praktyczne przy przeprowadzaniu polowań czy innych form działalności związanych z zarządzaniem populacjami dziko żyjącej zwierzyny. Dzięki poznaniu cech charakterystycznych racic poszczególnych gatunków myśliwi mogą lepiej oceniać stan zdrowotny zwierzyny oraz podejmować decyzje dotyczące selekcji osobników do odstrzału lub innego rodzaju interwencji.

Podsumowując, racica to rozdwojone kopyto występujące u żubra, muflona, dzika i kozicy, które stanowi istotną cechę identyfikacyjną tych gatunków. W kontekście łowieckim służy jako ważny element identyfikacyjny i umożliwia analizę śladów oraz tropu, a także pełni istotną rolę w badaniach naukowych oraz zarządzaniu populacjami dziko żyjących zwierząt.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj racica w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rudel

stadko, stado saren

rzutek

krążek z łupliwego materiału, służący jako cel przy strzelaniu sportowym z myśliwskiej broni śrutowej. Rzutki są wyrzucane za pomocą specjalnych maszyn (zob. (...)

rozkład

inaczej pokol.

rusznikarstwo

wyrób oraz naprawa ręcznej broni palnej.

rozpórka

prawidło do suszenia skór futerkowych zwierząt łownych.

roczniak

zwierzę jednoroczne.

rozrzut

odchylenie pocisków kulowych od idealnego toru; zależy od jakości broni. Rozrzut broni śrutowej, przy strzale z broni o lufach gładkich, zależy m.in. od grubości śrutu. Np. rozrzut śrutu (...)

repetować

po oddaniu strzału usunąć łuskę i wprowadzić do komory nowy nabój, przesuwając ręcznie mechanizm zamka w repetierze.

repetier

kulowa, powtarzalna broń myśliwska repetowana ręcznie.

rosochy

poroże łosia łopatacza prawidłowo rozwinięte, mające kształt łopat z licznymi pasynkami.