Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: racica

racica

rozdwojone kopyto u żubra, zwierzyny płowej, muflona, dzika i kozicy.

Racica to termin łowiecki oznaczający rozdwojone kopyto u różnych gatunków zwierzyny, takich jak żubr, muflon, dzik czy kozica. Jest to charakterystyczna cecha ich anatomii, która wpływa na sposób poruszania się tych zwierząt oraz jest ważnym elementem identyfikacyjnym. Kopyto każdej z tych zwierząt może mieć od dwóch do czterech palców, które ułożone są wzdłuż osi dłoniowej lub stępowej. Rozwidlenie kopyta znacznie zwiększa stabilność i przyczepność podłoża, co umożliwia zwierzętom poruszanie się po trudnym terenie.

Racice stanowią istotny element dla myśliwych, ponieważ pozwalają one na identyfikację śladów i tropów konkretnego gatunku zwierzyny. Rozmiar i kształt racic mogą się różnić w zależności od gatunku oraz warunków środowiskowych, w których zwierzęta zamieszkują. Dzięki temu myśliwi mogą dokonywać analizy śladów oraz tropu i wnioskować o obecności określonego gatunku w danym obszarze łowieckim.

Ponadto, pojęcie "racica" często używane jest również w kontekście ochrony i monitorowania populacji dziko żyjącej zwierzyny. Obserwacja śladów racic może dostarczyć informacji na temat migracji i zachowań terytorialnych danego gatunku, co jest istotne dla badań naukowych oraz planowania działań mających na celu ochronę populacji zwierząt.

Warto zaznaczyć, że analiza racic ma także znaczenie praktyczne przy przeprowadzaniu polowań czy innych form działalności związanych z zarządzaniem populacjami dziko żyjącej zwierzyny. Dzięki poznaniu cech charakterystycznych racic poszczególnych gatunków myśliwi mogą lepiej oceniać stan zdrowotny zwierzyny oraz podejmować decyzje dotyczące selekcji osobników do odstrzału lub innego rodzaju interwencji.

Podsumowując, racica to rozdwojone kopyto występujące u żubra, muflona, dzika i kozicy, które stanowi istotną cechę identyfikacyjną tych gatunków. W kontekście łowieckim służy jako ważny element identyfikacyjny i umożliwia analizę śladów oraz tropu, a także pełni istotną rolę w badaniach naukowych oraz zarządzaniu populacjami dziko żyjących zwierząt.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj racica w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rozerwanie

uszkodzenie lufy polegające na miejscowym rozerwaniu jej (zob. rozdęcie).

rykowisko

okres godowy jeleni przypadający na drugą połowę września i pierwszą października: rykowisko ciche - jeżeli w tym okresie jelenie nie ryczą.

rzutkarz

myśliwy strzelający sportowo do rzutków.

rosochy

poroże łosia łopatacza prawidłowo rozwinięte, mające kształt łopat z licznymi pasynkami.

rusznikarz

rzemieślnik zajmujący się wyrobem oraz naprawą broni myśliwskiej.

rusznikarstwo

wyrób oraz naprawa ręcznej broni palnej.

róża

pierścień kostny otaczający tykę u jej nasady w porożu samców zwierzyny płowej (zob. brew)

rabiec

młody ptak łowczy, jeszcze pstrokaty; lub (z ros.), młody sokół lub jastrząb, nazwa od rabego koloru upierzenia

rożeniec, rożeniec (Anas acuta L.)

ptak z rzędu blaszkodziobych należący do kaczek właściwych. Długość ciała do 73 cm, rozpiętość skrzydeł do 92 cm. W Polsce nieliczny przelotny ptak łowny.

rozłoga

rozpiętość tyk poroża zwierzyny płowej; mierzy się ją w najszerszym rozwarciu.